Lấy ý kiến nhân dân danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

02/09/2023 - 05:45

Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo danh sách lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, đối với:

Trường Tiểu học thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre: Đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2017-2018, 5 năm học tiếp theo (từ năm học 2018 -2019 đến năm học 2022-2023) liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 2 lần được tặng Cờ thi đua của tỉnh (năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020); có nhiều giải pháp, mô hình mới được tổ chức thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Định, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre: Đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2017-2018, 5 năm học tiếp theo (từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023) liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 sáng kiến cấp tỉnh (năm 2021 và năm 2022) được công nhận và ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 24-8 đến hết ngày 8-9-2023. Ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) Tầng 12, Số 126A, Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, phường Phú Tân, TP. Bến Tre (hoặc email: pvchon.snv@bentre.gov.vn).

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN