Lực lượng vũ trang huyện Ba Tri thi đua quyết thắng

10/01/2020 - 08:02

BDK - Điểm nổi bật của phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện năm 2019 là gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “LLVT Ba Tri chung sức xây dựng nông thôn mới”, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả.

Thượng tá Lữ Văn Công - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao thưởng cho các cá nhân có thành tích cao trong hội thi cán bộ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn giỏi. Ảnh: Văn Tâm

Thượng tá Lữ Văn Công - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao thưởng cho các cá nhân có thành tích cao trong hội thi cán bộ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn giỏi. Ảnh: Văn Tâm

Trong năm qua, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng các cấp, đặc biệt là Chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; Chỉ thị số 37 của Ðảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật”… đã tạo được nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của phong trào TÐQT, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, quyết tâm thi đua (TÐ), bám sát nội dung, chỉ tiêu nghị quyết, có kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng (KT) kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào TÐQT. Ðồng thời, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong toàn LLVT huyện.

Năm 2019, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ký kết giao ước TÐ giữa 3 cơ quan trực thuộc Ban CHQS huyện và 5 cụm TÐ của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hàng quý, 6 tháng tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động TÐ. Phong trào TÐQT đã tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động của LLVT huyện thể hiện trên các mặt công tác xây dựng tổ chức Ðảng, tổ chức quần chúng, công tác tham mưu tác chiến, công tác Ðảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Ðặc biệt, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển quân, tuyển sinh đều đạt 100% chỉ tiêu. Phong trào TÐ “LLVT Ba Tri chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới An Phú Trung, Mỹ Chánh.

Nhằm đẩy mạnh phong trào TÐQT của LLVT huyện có chiều sâu, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số nội dung, giải pháp cơ bản. Ðó là thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ toàn LLVT huyện nắm chắc quan điểm, đường lối của Ðảng, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác TÐ KT, coi đó là cơ sở, biện pháp quan trọng để đưa phong trào TÐQT đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT, từ đó khơi dậy ý thức tự giác, tự lực, tự cường, tư duy sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong từng lĩnh vực phụ trách đạt hiệu quả cao.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với công tác TÐKT và phong trào TÐQT gắn với xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ðồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, cơ quan chính trị, Hội đồng TÐKT LLVT huyện trong việc tham mưu cho Ðảng ủy, Ban Chỉ huy thực hiện phong trào TÐQT, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác quân sự, quốc phòng địa phương… Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động phong trào TÐQT, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Tập trung khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém tồn tại, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để phong trào TÐQT LLVT huyện đạt hiệu quả cao. Biểu dương KT kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ TÐ thường xuyên, TÐ cao điểm, TÐ đột kích…

Từ kết quả trong những năm qua, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào TĐQT (2017, 2018, 2019); Huyện ủy công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thượng tá Lữ Văn Công

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ba Tri

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN