Mỏ Cày Nam hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

15/10/2020 - 22:53

BDK - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc các công đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Minh Chiến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trao tiền hổ trợ cho công nhân.

Ông Nguyễn Minh Chiến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trao tiền hổ trợ cho công nhân.

Theo đó, LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam đã hỗ trợ cho 86 đoàn viên người lao động với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/người. Những trường hợp được trao hỗ trợ là người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn tài chính tích lũy LĐLĐ tỉnh.

Đây là mức hỗ trợ căn cứ theo theo Quyết định số 634 /QĐ-TLĐ ngày 22-5-2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN