Mở rộng đối tượng thụ hưởng các chương trình cho vay ưu đãi

09/12/2021 - 20:29

BDK - Trong năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thực hiện 11 chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn và đã cho vay 31.546 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với số tiền cho vay 1.021 tỷ đồng. Bình quân mỗi khách hàng vay 64 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ người nghèo khôi phục sản xuất, kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Năm 2022, ngoài 11 chương trình tín dụng chính sách đã triển khai như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường, Quỹ quốc gia về việc làm, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hộ sản xuất, kinh doanh và thương nhân vùng khó khăn, nhà ở xã hội, người sử dụng lao động trả lương ngừng việc và trả lương khôi phục sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện các chương trình cho vay mới như: cho vay người lao động trở về địa phương thực hiện sinh kế tại nơi cư trú do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù, cho vay người lao động trong gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, cho vay đối với thanh niên xung phong. Thời gian cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay… được Ngân hàng Chính sách xã hội công khai tại điểm giao dịch các xã, phường, thị trấn.

Đầu năm 2022, ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã cần quan tâm trong việc rà soát, lập danh sách người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cân đối, bố trí nguồn vốn. Các khách hàng có nhu cầu vay vốn liên hệ với tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc hội, đoàn thể tại nơi cư trú để được hướng dẫn hồ sơ.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN