Nên thành lập Hội đồng giám định người bị bệnh tâm thần ở tỉnh

16/08/2018 - 19:52

BDK - Cử tri xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri phản ánh: Người bị bệnh tâm thần đã được hưởng trợ cấp xã hội nhưng Tòa án nhân dân huyện Ba Tri bắt buộc phải đi Đồng Nai giám định. Đề nghị thành lập Hội đồng giám định ở tỉnh vì có trường hợp không thể đi giám định ở xa.

UBND tỉnh trả lời: Trước ngày 30-6-2015, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre có tổ chức giám định pháp y tâm thần trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19-9-1997 của Bộ Y tế về quy chế bệnh viện. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2015, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương bàn giao công tác giám định pháp y tâm thần cho Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực hoặc Viện Pháp y tâm thần trực thuộc Bộ Y tế. Để thực hiện đúng quy định trên của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 30-6-2015 giải thể Trung tâm Giám định pháp y tâm thần thuộc Sở Y tế, từ đó, công tác giám định pháp y tâm thần trên địa bàn tỉnh được Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thực hiện.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN