Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre họp quý I-2021

14/04/2021 - 12:54

BDK.VN - Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre vừa tổ chức phiên họp quý I-2021 vào sáng 14-4-2021. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị chủ trì phiên họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì phiên họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì phiên họp.

Theo đánh giá, trong quý I-2021, Ban đại diện các cấp đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách; tích cực chỉ đạo giải ngân các chương trình tín dụng. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương tăng 14,9 tỷ đồng so đầu năm, đạt gần 150% chỉ tiêu kế hoạch.

Đến ngày 31-3-2021, tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt trên 2,9 ngàn tỷ đồng, tăng 7,35% so đầu năm; tổng dư nợ đạt 2,7 ngàn tỷ đồng tăng 0,93% so đầu năm, với 107.411 hộ vay còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,26%.

Vốn tín dụng đã giúp 8.027 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 807 lao động; hỗ trợ 129 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn; xây dựng 4.471 công trình cung cấp nước sạch. Đồng thời, đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước đã đề ra, tập trung tạo việc làm ổn định, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong quý II-2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt việc tập trung huy động nguồn vốn đảm bảo hoàn thành ít nhất 65% chỉ tiêu được giao. Phấn đấu đến 30-6-2021 hoàn thành ít nhất 90% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Tập trung giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng trên cơ sở bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 và hạn mặn.

Thực hiện tốt công tác đôn đốc người vay trả nợ đúng hạn (kể cả nợ đến hạn phân kỳ). Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn đạt mức bình quân toàn hệ thống (0,2%).

Tích cực chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí bổ sung 26 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng đạt 100 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị: Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn với hộ nghèo và đối tượng chính sách. Các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo sát sao theo chức năng nhiệm vụ được phân công, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các tổ vay vốn tại cơ sở. Tập trung thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN