Ngành Thi hành án dân sự tỉnh giải quyết hơn 4,9 ngàn việc

16/07/2019 - 07:04

BDK.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã thụ lý tổng số 13,9 ngàn việc (số tròn), tăng 602 việc so với năm 2018. Qua xác minh phân loại, có 10,5 ngàn việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 76,16%), tăng 120 việc (1,15%) so với năm 2018. Toàn ngành đã giải quyết xong hơn 4,9 ngàn việc phải THA (đạt tỷ lệ 47,29%).

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Toàn ngành thụ lý tổng số tiền thụ lý 1,02 ngàn tỷ đồng, tăng 148,78 tỷ đồng so với năm 2018. Qua xác minh phân loại, có 717,31 tỷ đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 70,79%); đã giải quyết xong 141,98 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,79%. So với năm 2018, tăng  35,01 tỷ đồng (32,73%).

Cùng trong thời gian 6 tháng, ngành THADS tỉnh đã giải quyết được 3,86/7,37 ngàn việc (số tròn) số việc phải thi hành đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, với số tiền 7,37 tỷ đồng.

Toàn ngành đã giải quyết 38/330 tổng số vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, với số tiền 51,6/220,8 tỷ đồng (số tròn).

Các cơ quan THADS trong tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 34 việc THA, tương ứng với số tiền 78,55 triệu đồng. Kết quả, đã miễn, giảm được 25 việc với số tiền 53,16 triệu đồng.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN