Ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Chuyển bộ tích cực trong năm “tăng tốc”

25/06/2018 - 07:02

BDK - Hưởng ứng, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy trong năm “tăng tốc” 2018, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã có những hoạt động thiết thực trong triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch, hướng dẫn đến thủ trưởng đơn vị trực thuộc sở, qua đó tạo nhận thức tốt trong đội ngũ của ngành.

Lễ rước đuốc tại Nhà truyền thống Đồng Khởi trong Đại hội TDTT tỉnh năm 2018.

Lễ rước đuốc tại Nhà truyền thống Đồng Khởi trong Đại hội TDTT tỉnh năm 2018.

Những kết quả nổi bật

Trong từng lĩnh vực của ngành đã có sự chuyển bộ cụ thể. Giám đốc Sở VH-TT&DL Trương Quốc Phong đánh giá, một trong những điểm nổi bật nhất của lĩnh vực văn hóa là đã có những ý tưởng mới để nâng cao hiệu quả, tác dụng của công tác tuyên truyền những nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh. Kế đến, xây dựng kế hoạch tổ chức những sự kiện lớn đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị trực thuộc sở đã tổ chức 37 cuộc biểu diễn văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị (đạt hơn 92% kế hoạch năm, tăng hơn 142% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới rất được quan tâm, liên tục tổ chức các đợt đi hỗ trợ các đơn vị, thẩm định các tiêu chí liên quan văn hóa. Đặc biệt, đối với Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy, kế hoạch triển khai của UBND tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa, sở đã quan tâm tập trung tham mưu cho UBND về việc triển khai trong cơ quan đơn vị, ngành, đoàn thể; đây là nhiệm vụ gắn với Chiến lược phát triển con người Bến Tre. Ngoài ra, ngành đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, biểu diễn đúng theo quy định.

Trên lĩnh vực thể thao, một trong những điểm nhấn là tỉnh đã tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao (TDTT) các cấp lần thứ VIII năm 2018. Ngành đã mạnh dạn cơ cấu lại đầu tư kinh phí cho các bộ môn có thế mạnh; có sự điều chỉnh, sắp xếp, phân công lại nhân sự trong khối thể thao để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, các đội tuyển tỉnh đã đạt 62/200 huy chương các loại theo kế hoạch, số huy chương chỉ tiêu còn lại sẽ tập trung vào giai đoạn cuối năm. Đối với thể thao quần chúng, khơi dậy phong trào luyện tập TDTT trong quần chúng nhân dân, quan tâm đầu tư một số dụng cụ TDTT ngoài trời phục vụ nhân dân. Đồng thời, phối hợp phát triển thể thao học đường, trong đó có Đề án phổ cập bơi.

Múa rồng - một hoạt động văn hóa tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.

Múa rồng - một hoạt động văn hóa tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.

Lĩnh vực du lịch (DL) cũng có nhiều điểm nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, ngành thành lập, ra mắt Hiệp hội DL, xem đây là một loại hình để cùng phối hợp với ngành quản lý nhà nước về DL thực hiện các kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết số 08 về phát triển DL của tỉnh. Điểm sáng trong lĩnh vực này là sự gắn kết chặt chẽ giữa ngành quản lý nhà nước với các doanh nghiệp DL, tạo sự hợp tác, chia sẻ thúc đẩy phát triển DL. Trong 6 tháng đầu năm, đã có hơn 837 ngàn lượt khách du lịch đến Bến Tre, đạt hơn 56% kế hoạch năm; nguồn thu từ du lịch đạt hơn 676 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm.

“Tăng tốc” thực hiện nhiệm vụ

Để đạt hiệu quả của năm “tăng tốc”, sở đang chuẩn bị đánh giá lại mức độ chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ của từng lĩnh vực, rà soát lại xem còn vấn đề vướng mắc nào để tập trung tháo gỡ, nhất là việc tổ chức, củng cố, nâng chất bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Định hướng của sở trong thời gian còn lại của năm đối với lĩnh vực văn hóa, sẽ tập trung vào các việc chính như: tiếp tục kiểm tra nâng chất các danh hiệu văn hóa gắn với thẩm định các xã đạt xã văn hóa nông thôn mới; tập trung tham mưu cho UBND những giải pháp để tăng cường hiệu quả trong việc triển khai Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa; tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách cấp cơ sở sử dụng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa tại địa phương.

Đối với lĩnh vực thể thao, tỉnh chuẩn bị cho công tác tham dự đại hội TDTT cấp toàn quốc. Ngành tiếp tục tuyển sinh đào tạo năng khiếu lĩnh vực thể thao. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng đề án phát triển thể thao trong học đường.

Trong lĩnh vực DL, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về DL, mở tiếp các lớp tập huấn về DL cho các doanh nghiệp, các đối tượng phục vụ trong ngành DL để nâng cao hiểu biết về pháp luật trong hoạt động DL; tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm DL gắn với nông nghiệp của tỉnh; thông qua việc phối hợp, tạo sự gắn kết cùng chia sẻ với nhau trong hoạt động DL; tiếp tục công tác quảng bá DL. 

Với tinh thần làm việc của năm “tăng tốc” đã được quán triệt, triển khai mạnh mẽ trong toàn ngành và đạt được sự chuyển bộ trong những tháng đầu năm 2018, việc thực hiện nhiệm vụ thời gian còn lại của năm sẽ quyết tâm hơn, phấn đấu đạt kết quả cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN