Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

09/05/2012 - 07:49

Hướng đến kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2012), cùng với việc triển khai quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động, đợt sinh hoạt chính trị trong những ngày đầu tháng 5-2012.

Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị ở tại địa phương, đơn vị mình thông qua hình thức họp mặt, giao lưu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Hình thức này cũng được thực hiện tại các đảng bộ huyện, thành phố và tương đương, kết hợp với việc dựng các video clip về những tấm gương điển hình ở địa phương, đơn vị. Tính đến nay, Đảng bộ huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, thành phố Bến Tre và Quân sự đã tổ chức họp mặt, các đảng bộ huyện và tương đương còn lại sẽ tổ chức họp mặt xong trước ngày 17-5-2012. Nằm trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác, Bộ phận giúp việc của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 (cấp tỉnh); phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng đĩa phim tài liệu tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát hành đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc tọa đàm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, dự kiến tổ chức vào ngày 10-5-2012.

Th. Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN