Nhiều tiêu chí nông thôn mới đạt từ 70% trở lên

04/12/2012 - 14:50
Thi công nâng cấp đường ấp 2 - xã Phú Nhuận. Ảnh: H.Hiệp

Phú Nhuận là một trong những xã điểm của tỉnh và của TP. Bến Tre trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Do xác định nhiệm vụ quan trọng là phấn đấu xây dựng thành công xã NTM vào cuối năm 2013 nên toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân đều cật lực phấn đấu thi đua bằng nhiều việc làm, nhiều phong trào thật cụ thể.

Theo ông Đoàn Hồng Vương - Phó Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Phú Nhuận, hiện xã đã đạt 9 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí đạt 100% là qui hoạch, điện, trường học, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, an ninh trật tự. Còn lại phần lớn các tiêu chí đều đạt khoảng 90%. Tiêu chí về chính trị, xã đã thống kê lập danh sách cán bộ chưa đạt chuẩn để có kế hoạch phân bổ thời gian học cụ thể, so với bộ tiêu chí đạt 90%. Tiêu chí giáo dục đạt 90%. Xã có một bưu điện văn hóa đang hoạt động, đã có đường truyền Internet về ấp 2, ấp 4, so với Bộ tiêu chí đạt 90%. Về giao thông, xã đạt 70%. Xã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc được trên 200 triệu đồng để xây cầu, làm đường. Các tiêu chí về môi trường, sử dụng nước sạch, sản xuất kinh doanh, chợ... đều đạt từ 70%  trở lên. Tiêu chí thủy lợi đạt 90%. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, việc xây dựng NTM tại Phú Nhuận có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ngành, địa phương, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân. Đa số các cán bộ xã, ấp và người dân đều tích cực tham gia các phong trào. Tuy nhiên, khó khăn trong vận động là do giá hàng nông sản giảm mạnh nên người dân còn hạn chế đóng góp. Kinh phí mở rộng chợ, xây dựng cơ sở vật chất, văn hóa còn gặp khó khăn. Nhân dân chậm hưởng ứng việc vận động xóa nhà tạm vì còn lệ thuộc vào thu nhập của từng hộ gia đình.

Để Phú Nhuận có thể đi nhanh hơn trong xây dựng xã NTM rất cần thành phố tăng cường góp sức thực hiện các tiêu chí còn lại, nhất là nâng cấp hệ thống điện, các đường giao thông ấp, xã, nhà văn hóa; mở các lớp chuyên đề nhằm giải quyết lao động chưa qua đào tạo; xem xét đưa nước máy phủ khắp các ấp trong xã; kêu gọi đầu tư mở nhiều cơ sở sản xuất để giải quyết lao động nông nhàn, tăng thu nhập cho người dân.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN