Những kết quả nổi bật “Năm dân vận chính quyền”

19/02/2020 - 07:30

BDK - Năm dân vận chính quyền (DVCQ) 2019 được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo gắn với phương châm “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng công trình Trường THPT Thạnh Phước (Bình Đại). Ảnh: H.Hiệp

Người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng công trình Trường THPT Thạnh Phước (Bình Đại). Ảnh: H.Hiệp

“Lấy dân làm gốc”

Qua thực hiện Năm DVCQ, việc phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và người dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm công tác đối thoại, tiếp công dân. Chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là khiếu kiện phức tạp đông người. Hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính thực hiện tốt, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ người dân được nâng lên. Coi trọng tổ chức lấy ý kiến người dân khi triển khai các công trình, dự án.

Tuy nhiên, một số nơi tổ chức Năm DVCQ hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới (NTM) chưa phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp còn diễn biến phức tạp. Thủ tục hành chính còn bất cập, chưa thu hút đầu tư phát triển.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban QLDA) Phạm Hoàng Anh, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Năm DVCQ 2019 đến toàn thể cán bộ, viên chức để quán triệt, quyết tâm thực hiện và xem đây là một trong những nội dung xét thi đua cuối năm. Trong đó, Ban QLDA xác định một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện là: “Vận động, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các công trình, dự án lớn của tỉnh” mà nội dung cốt lõi là quán triệt quan điểm “Dân là gốc”. Do đó, Ban QLDA xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu, đi trước một bước và triển khai thực hiện xác định nội dung và phương pháp trong từng giai đoạn cụ thể. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, Ban QLDA thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong công tác thu hồi đất. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và chính quyền địa phương, các ban ngành về quy mô đầu tư, tác động môi trường của dự án. Sau khi dự án được duyệt, có văn bản thông tin về dự án gửi đến các ban ngành tỉnh, huyện và phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, các đơn vị chuyên môn tổ chức họp dân để thông tin dự án cho toàn thể nhân dân biết rõ về chủ trương, quy mô, nguồn vốn đầu tư, phạm vi thu hồi đất, các quy định về chính sách thực hiện… của dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng nội dung tuyên truyền của dự án để đưa vào bản tin, hướng dẫn tuyên truyền của tỉnh.

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Chủ tịch UBND Chợ Lách Trần Văn Đém cho rằng, xác định chủ đề năm 2019 là “Năm DVCQ” và trên cơ sở kế hoạch phối hợp của Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Năm DVCQ, ngay từ đầu năm, huyện Chợ Lách đã chủ động triển khai kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và Kế hoạch của UBND về thực hiện công tác DVCQ. Trong đó, huyện xác định 3 nội dung trọng tâm để thực hiện với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”. Đó là đẩy mạnh tiến độ xây dựng xã NTM, huyện NTM; vận động phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai xây dựng các công trình, dự án lớn của huyện; thực hiện tốt nhiệm vụ DVCQ trong xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Giải pháp của mọi giải pháp là tạo sự đồng thuận của nhân dân trên cơ sở phục vụ trực tiếp cho lợi ích của nhân dân.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Quang Minh cho rằng, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện đầy đủ các nội dung cần công khai, tham gia ý kiến, giám sát của người có đất bị thu hồi bằng việc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong vùng dự án để tổ chức họp dân hoặc tiếp xúc trực tiếp. Tổ chức tuyên truyền chủ trương thu hồi đất, vận động về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Triển khai thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết...

Nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động “Năm DVCQ”, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo sâu rộng theo từng đối tượng, địa bàn nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương chung về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác DVCQ cùng với phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp - khu phố, xã nắm tới hộ gia đình”. Gắn công tác DVCQ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

“Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân. Giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời, triển khai giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của Trung ương” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN