Phát huy phương châm “Hai chân, ba mũi” trong thi đua “Đồng khởi mới”

10/06/2020 - 07:13

Trao cờ thi đua năm 2019 cho các đơn vị điển hình tiêu biểu. Ảnh: H.Hiệp

Trao cờ thi đua năm 2019 cho các đơn vị điển hình tiêu biểu. Ảnh: H.Hiệp

Trong 5 năm qua, các cấp ngành, địa phương đã triển khai sâu rộng tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, toàn đảng, quân, dân, doanh nghiệp. Sự nỗ lực chung sức, đồng lòng, cố gắng vượt qua những khó khăn tạo ra xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và đạt được những kết quả đáng kể. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người, từ 24,4 triệu đồng/năm (2014), đến cuối năm 2019 là 38,9 triệu đồng/năm, dự kiến cuối năm 2020 đạt 44,1 triệu đồng/người/năm.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành chỉ thị mới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua ‘Đồng khởi mới” cho giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, từng cấp ủy tổ chức các đợt cao điểm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong toàn đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân gắn với việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp để thực hiện đạt vượt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo chỉ thị thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với nội dung theo hướng bám sát và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch của các ngành đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025 và 2030. Bám sát mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn 10 năm tới làm nhiệm vụ trung tâm. Lấy mục tiêu tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030 và 2045 để chuyển tải thành mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh, để tiếp tục thi đua “Đồng khởi mới” trong giai đoạn mới, cần tiếp tục vận dụng phát huy phương châm “Hai chân, ba mũi”. “Hai chân” đó là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo ngang tầm với nhiệm vụ chính trị; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội với trọng tâm là nâng cao đời sống của người dân ngang bằng với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiến tới ngang bằng với cả nước; xây dựng con người Bến Tre thân thiện, nghĩa tình, năng động và phát triển. “Ba mũi” là sẽ tiếp tục nghiên cứu về các mũi giáp công, các mũi đột phá gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và mục tiêu tầm nhìn chiến lược. Phát triển con người, nguồn nhân lực. Phát triển công nghiệp chủ lực của tỉnh và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ngày càng lớn mạnh. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, công nghệ số…

Các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền để đạt được tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” một cách tự nguyện, tự giác. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa đến các nhân tố tích cực trong cộng đồng nhân dân, doanh nghiệp. Làm tốt hơn công tác thi đua khen thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh kịp thời các nhân tố tích cực, có đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới. Hoàn thiện các tiêu chí, quy chế, quy trình xét công nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi”; “Công dân Đồng khởi danh dự” để tổ chức bình xét, trao danh hiệu nhân Ngày Bến Tre Đồng khởi 17-1 hàng năm.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN