Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến làm việc với Huyện ủy Giồng Trôm

26/02/2021 - 21:09

BDK.VN - Ngày 26-2-2021, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2021 và Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Huyện ủy, qua triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết Huyện ủy 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện sát với Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách tham mưu, theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp ủy cụ thể hóa, tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ. Qua quán triệt đã mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; xây dựng ý chí, tư tưởng tiến công, năng động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng hộ huyện. Tinh thần “Đồng khởi mới” được khơi dậy và phát huy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm trong việc lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Huyện đã chủ động, tập trung cao cho việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 và Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã có bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp; từng cấp xem bổ sung vào nghị quyết của cấp mình để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đạt yêu cầu thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự “Đồng thuận - Sáng tạo”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý: Cần xác định rõ nguyên nhân các hạn chế để nhanh chóng có giải pháp cụ thể tháo gỡ. Theo dõi tiến độ cụ thể nghị quyết năm 2021 phân công rõ nhiệm vụ để đạt hiệu quả từng việc, khẩn trương triển khai các phần việc, từng lúc có kiểm tra kịp thời có các giải pháp tháo gỡ.

Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Chuẩn bị công tác bầu cử đại biêu quốc hội và HĐND các cấp; công tác tuyển quân sắp tới. Đối với việc thực hiện Chỉ thị 01, huyện quán triệt nội dung mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phát động phong trào thi đua trong đảng viên, chi bộ, đơn vị, địa phương; cần có sự quyết tâm “Đồng thuận - Sáng tạo”, không ngại khó khăn để đạt được chỉ tiêu mà cấp ủy đã đề ra, từng bước đưa huyện phát triển.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN