Quan tâm thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội

19/09/2021 - 18:30

BDK - Cử tri kiến nghị quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các nội dung trong chính sách an sinh xã hội như: hỗ trợ vốn cho người nghèo, xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo; mở rộng các cơ sở đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, người dân vùng quy hoạch giải tỏa...

- UBND tỉnh trả lời: Về hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất tối đa lên đến 100 triệu đồng/hộ (theo quy định tại Quyết định số 12 ngày 22-2-2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh). Do đó, với mức cho vay này, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, hộ nghèo cũng có thể tiếp cận các nguồn vốn từ: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (tối đa 20 triệu đồng/hộ), các hội đoàn thể, các dự án phi Chính phủ nước ngoài... để thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo. Vì vậy, nếu hộ nghèo chí thú làm ăn và có kế hoạch phát triển sinh kế phù hợp thì có rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ.

 Về chế độ hỗ trợ cho hộ cận nghèo: Trong thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thì hộ cận nghèo được hỗ trợ các chính sách giảm nghèo như: giảm 50% học phí, hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất (tối đa 100 triệu đồng/hộ), vay ưu đãi từ chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (tối đa 100 triệu đồng/người), hỗ trợ vốn thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo (tối đa 20 triệu đồng/hộ); vay vốn học sinh, sinh viên (tối đa 25 triệu đồng/người/năm học)... Song, hiện nay, đời sống đa số hộ cận nghèo vẫn còn khó khăn, nhất là không thể tham gia BHYT (đóng góp 30% mệnh giá thẻ), do đó, tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét nâng mức hỗ trợ mua BHYT cho người cận nghèo từ 70% lên 100% mệnh giá thẻ BHYT. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp vận động hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người cận nghèo.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN