Quan tâm thực hiện việc khen thưởng trong phòng chống dịch Covid-19

11/04/2020 - 11:05

BDK.VN - Nhằm biểu dương, động viên, khích lệ tinh thần các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố quan tâm thực hiện việc khen thưởng trong phòng chống dịch.

Chiến sĩ công an, bộ đội, biên phòng phục vụ hậu cần tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh

 Chiến sĩ công an, bộ đội, biên phòng phục vụ hậu cần tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh

Cụ thể, các đơn vị tăng cường công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, không đợi đến khi hết dịch mới khen thưởng.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Trong đó, quyết liệt tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực thực hiện các giải pháp của Chính phủ, địa phương trong việc phòng chống, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên cơ sở đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Trong công tác khen thưởng cần chú ý: Quan tâm đề xuất khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp…

Hình thức khen thưởng là giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; của thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn; tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nêu gương, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh để xem xét, quyết định tặng giấy khen theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN