Chuyển đổi số

Ngành giáo dục sẵn sàng nguồn nhân lực cho thời đại số

Ngành giáo dục sẵn sàng nguồn nhân lực cho thời đại số

Cập Nhật 19-07-2021 06:25:35

Trong Chương trình Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt đã xác định giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong thực hiện CĐS. Tại tỉnh, trong Đề án CĐS xác định GD&ĐT là một trong các ngành ưu tiên CĐS.

Phát triển chính quyền số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

Phát triển chính quyền số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

Cập Nhật 05-07-2021 06:41:28

Chính phủ điện tử là chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) tốt hơn

Chuyển đổi số chậm tiến độ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Chuyển đổi số chậm tiến độ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Cập Nhật 30-06-2021 06:23:56

“Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2021 việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) theo Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh còn chậm và chưa đạt kết quả như mong đợi”, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trịnh Minh Châu cho hay.

Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Cập Nhật 24-06-2021 12:40:22

Sáng 24-6-2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Y tế, các đơn vị viễn thông, nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi số trong báo chí

Chuyển đổi số trong báo chí

Cập Nhật 23-06-2021 06:32:41

Chuyển đổi số (CĐS) là chủ đề được đề cập đến nhiều trong thời gian này. Cùng với những ngành nghề được tập trung CĐS, ở góc độ là “người đồng hành” với dòng chủ lưu thời sự và xã hội, báo chí càng không thể đứng ngoài cuộc.

Chủ trương và mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Chủ trương và mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Cập Nhật 21-06-2021 06:44:01

Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi nhận thức của cộng đồng, thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách sống, làm việc và liên hệ.

Chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Cập Nhật 21-06-2021 06:44:01

Ngày 17-6-2021, UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại Phước Mỹ Trung. Đây là một trong 10 xã, phường được UBND tỉnh chọn thực hiện thí điểm CĐS cấp xã để thúc đẩy công tác CĐS của xã và các địa phương khác.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp

Cập Nhật 18-06-2021 13:01:51

Ngày 18-6-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong lĩnh vực NN&PTNT.

Chuyển đổi số ở Đài Truyền thanh Thạnh Phú

Chuyển đổi số ở Đài Truyền thanh Thạnh Phú

Cập Nhật 18-06-2021 06:28:50

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, huyện Thạnh Phú đã ban hành kế hoạch với những nội dung, định hướng cụ thể. Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện.

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyển đổi số

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyển đổi số

Cập Nhật 07-06-2021 12:24:07

Đến năm 2025, có từ 80% hồ sơ công việc của Đảng ủy Khối và 60% hồ sơ công việc của cấp ủy cơ sở được xử lý trên môi trường mạng.

Sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi số

Sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi số

Cập Nhật 07-06-2021 06:17:28

Hiện nay, toàn thế giới đang ở trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cuộc cách mạng về số hóa. Công nghệ số đang làm thay đổi căn bản kinh tế - xã hội.

Mỏ Cày Nam quyết tâm thực hiện tốt đề án chuyển đổi số

Mỏ Cày Nam quyết tâm thực hiện tốt đề án chuyển đổi số

Cập Nhật 30-05-2021 21:00:39

Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam đã triển khai phần mềm cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.