Tăng cường các hoạt động phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

18/09/2022 - 20:12

BDK - UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2022.

Diễu hành tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Đ. Chính

Diễu hành tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Đ. Chính

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường hoạt động phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài trong tỉnh chủ động tăng thời lượng đưa tin về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

Các cơ quan chức năng tích cực phối hợp tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với các đơn vị, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ, tập trung đông người. Đồng thời, hướng dẫn ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC ở các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, mất an toàn về PCCC; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiệt tốt công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC đối với các cơ quan, đơn vị, khu dân cư theo quy định pháp luật. Chú ý rà soát, chỉnh lý và bổ sung các phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ quan, cơ sở, khu dân cư. Chủ động, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch số 1895/KH-UBND ngày 4-4-2022 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện “Phong trào toàn dân PCCC và CNCH” giai đoạn 2022 - 2026; phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH. Tập trung củng cố, kiện toàn, xây dựng mới, duy trì hoạt động của các đội PCCC cơ sở, dân phòng...

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích