Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

18/02/2022 - 06:05

BDK - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 - 2025 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) triển khai hướng tới mục tiêu vào năm 2025 có 100% DN được nâng cao nhận thức về CĐS.

Công ty cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre là một trong những doanh nghiệp đi đầu về chuyển đổi số. Ảnh: Cẩm Trúc

Công ty cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre là một trong những doanh nghiệp đi đầu về chuyển đổi số. Ảnh: Cẩm Trúc

CĐS mang cơ hội đến cho tất cả các DN nhưng sẽ là một hành trình dài, có tính chiến lược, quyết định sự phát triển, đôi khi là sống còn của mỗi DN trong bối cảnh hiện nay. Quá trình đó mang đầy thách thức khi các DN phải đối diện với nhiều khó khăn về năng lực hiện tại, nguồn lực cho phát triển trong tương lai cũng như việc lựa chọn một lộ trình phù hợp và hiệu quả.

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong những bước đi, giai đoạn đầu thực hiện CĐS của các DN. Không chỉ dừng ở việc phổ cập CĐS bằng các chương trình đào tạo cấp quốc gia, cấp hiệp hội, cấp công ty, phổ thông hóa kỹ năng CĐS, các DN sẽ cần tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả với các công cụ, dịch vụ tư vấn về mô hình, giải pháp và kinh nghiệm CĐS của các nước trên thế giới.

Tại tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20-10-2020 của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 9-8-2021 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ CĐS 1.000 DN trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022.

Tiến độ thực hiện kế hoạch của tỉnh đến nay vẫn còn chậm, do số lượng DN đăng ký tham gia còn rất thấp so với mục tiêu đề ra. Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ CĐS 1.000 DN trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022 đúng tiến độ và đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ CĐS 1.000 DN trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai thông tin, tuyên truyền kế hoạch hỗ trợ CĐS 1.000 DN; lồng ghép vào các kế hoạch truyền thông CĐS có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của DN trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt kế hoạch này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương tuyên truyền băng-rôn, áp-phích trên các tuyến đường chính của tỉnh trong suốt thời gian triển khai kế hoạch; rà soát nhu cầu CĐS của các DN, đơn vị kinh doanh du lịch thuộc phạm vi quản lý và đề xuất danh sách đăng ký tham gia về Sở Công Thương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thông tin nội dung kế hoạch hỗ trợ CĐS đến DN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối tượng DN mới thành lập, DN khởi nghiệp. Đồng thời, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, vận động DN khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình hỗ trợ CĐS.

Cục Thuế tỉnh thực hiện việc tuyên truyền, vận động DN, hộ kinh doanh tham gia CĐS, nhất là các đối tượng chưa sử dụng hóa đơn điện tử và chữ ký số; cung cấp cho Sở Công Thương danh sách DN chưa sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh để có giải pháp khuyến khích, hỗ trợ.

Các huyện, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu tập trung vận động DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia chương trình hỗ trợ CĐS 1.000 DN, đặc biệt là đối tượng hộ kinh doanh mới thành lập; định kỳ hàng tháng cung cấp danh sách đăng ký tham gia CĐS về Sở Công Thương để triển khai hỗ trợ. Đề nghị TP. Bến Tre vận động 200 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh; huyện Bình Đại, Châu Thành mỗi huyện 150 và các huyện còn lại mỗi huyện 100 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình.

Hiệp hội DN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội DN các huyện, thành phố phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện CĐS; tuyên truyền, phổ biến chương trình hỗ trợ CĐS đến toàn thể hội viên; vận động hội viên đăng ký tham gia CĐS.

Chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021 - 2025 đã xây dựng cổng thông tin tại địa chỉ http://digital.business.gov.vn và tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức cho DN về CĐS. Hệ thống đã có 46 chuyên đề đào tạo trực tuyến với hơn 500 clip, phục vụ hơn 6.500 học viên đăng ký học tập và gần 20 ngàn lượt truy cập.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN