Tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn là cần thiết

19/04/2010 - 07:41

Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU về đẩy mạnh phát triển công đoàn ngoài quốc doanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong cho rằng, lãnh đạo các cấp cần nhận thức phát triển công đoàn ngoài quốc doanh (CĐ NQD) là một chủ trương quan trọng và đúng đắn của Đảng, nhằm tập hợp người lao động vào tổ chức, tạo mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và chủ doanh nghiệp.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy, số lượng CĐCS NQD tăng lên đáng kể. Ở những nơi có tổ chức công đoàn, ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động được nâng lên. Tuy nhiên, công tác phát triển công đoàn vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra và bộc lộ nhiều yếu kém. Thời gian tới, tổ chức công đoàn cần động viên người sử dụng lao động thành lập CĐCS để tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn. Các địa phương tiếp tục củng cố ban chỉ đạo và tạo sự đồng thuận trong hoạt động; trong tuyên truyền vận động, thuyết phục phải kiên trì, bền bĩ và có quá trình. Cán bộ công đoàn tích cực tham mưu cấp ủy, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển CĐNQD, các cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, triển khai quán triệt đều khắp trong đảng viên và thành lập ban chỉ đạo thành lập công đoàn NQD. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành lập kế hoạch và triển khai thực hiện. Công đoàn các cấp phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng tổ chức khảo sát, nắm số lượng doanh nghiệp và công nhân lao động. Chính quyền quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí vận động, học tập, ra mắt Ban Chấp hành công đoàn lâm thời. Qua 3 năm triển khai, từ 54 CĐCS NQD lúc đầu đã nâng tổng số CĐCS NQD hiện nay lên 154 tổ chức, với 10.871 công đoàn viên/15.232 công nhân lao động. Chất lượng hoạt động CĐ NQD có chuyển biến. Năm 2008, có 35% CĐCS NQD hoạt động tốt, đến nay có trên 61,23% đạt vững mạnh. 133/154 doanh nghiệp có tổ chức CĐCS NQD thực hiện mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Chỉ thị vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể như: Công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chưa đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Một số cấp ủy Đảng, ban, ngành chức năng chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động giới chủ và người lao động chưa được thường xuyên, liên tục. Người sử dụng lao động còn ngại, không muốn có tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Toàn tỉnh còn 145/2.846 doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện nhưng chưa thành lập tổ chức công đoàn. Phần lớn, lực lượng lao động nông thôn chưa nhận thức hết vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn…

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN