Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính hơn 400 triệu đồng

28/08/2022 - 17:45

BDK - Trong tháng 8-2022, ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 16 cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai.

Nội dung thanh tra gồm các vấn đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 đơn vị sai phạm về kinh tế, với số tiền 180,2 triệu đồng; thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 135,7 triệu đồng,  chấn chỉnh số tiền 44,4 triệu đồng, xử lý hành chính 1 tổ chức và 3 cá nhân.

Cùng trong tháng 8-2022, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 16 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 16 đơn vị; đã kết thúc 9 cuộc, có kết luận 8 cuộc, không phát hiện sai phạm. Đồng thời, tiến hành 16 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại 16 đơn vị; đã kết thúc 8 cuộc, có kết luận 7 cuộc, không phát hiện sai phạm.

Thanh tra các sở, ngành tỉnh đã thực hiện 195 cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc các lĩnh vực: giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ… đối với 83 tổ chức, 1.228 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 16 tổ chức, 59 cá nhân vi phạm; đã ban hành 74 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 422 triệu đồng.

Đ.Chính 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN