Thảo luận, bàn nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

01/12/2021 - 10:49

BDK.VN - Cùng với bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, tập trung bàn nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm phát biểu thảo luận. Ảnh: Quốc Hùng

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm phát biểu thảo luận. Ảnh: Quốc Hùng

Đồng khởi mới trong xây dựng Đảng

Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; tập trung phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với phương châm “Hai chân - Ba mũi” theo hướng hiểu đúng, nắm sâu, sát người, rõ việc. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất công tác kiểm tra, giám sát  (KT, GS) ngay từ đầu nhiệm kỳ, các nội dung KT, GS tập trung vào những vấn đề trọng tâm, theo phương châm “Lãnh đạo nội dung gì thì KT, GS  nội dung đó”.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm cho biết: Thạnh Phú đã tập trung sắp xếp kiện toàn được 125 mô hình kiêm nhiệm cấp xã, 4 mô hình kiêm nhiệm cấp huyện. Các mô hình cấp huyện, xã bước đầu đạt kết quả khá tốt, phát huy hiệu quả. Công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được tập trung thực hiện, tạo được sự đồng thuận, quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình KT, GS của Tỉnh ủy về đẩy mạnh tăng cường công tác phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS xây dựng Đảng; đến nay đã hoàn thành công tác KT, GS theo kế hoạch đề ra.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê cho rằng: Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cần tập trung triển khai các nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4; công tác đánh giá đảng viên cần có hướng dẫn cụ thể hơn đối với từng vị trí.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm lưu ý: Các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, mặc dù chỉ tiêu phát triển đảng và xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện đạt nhưng các chi bộ, đảng bộ trong từng huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc hoạt động chưa đều trong việc đăng ký và thực hiện xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cũng là một trong các tiêu chí để hoàn thành xã nông thôn mới hay phường đô thị văn minh, vì thế các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành công văn để thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện phương châm "học tập điển hình", "bắt kịp điển hình" và "vượt qua điển hình".

Công tác KT, GS tiếp tục được quan tâm, các cấp ủy đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 9-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm; do đó, tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật có giảm so với năm 2020, giảm 4,92%.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đấu cho biết: Nhờ quán triệt tốt tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” theo Nghị quyết Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KT, GS và kỷ luật đảng đạt kết quả tương đối tốt, tạo được sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về xây dựng Đảng; quá trình thực hiện nhiệm vụ có chú trọng đến việc đổi mới phương pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp, linh hoạt với bối cảnh, điều kiện phòng chống dịch Covid-19 nhưng đảm bảo đúng quy trình, quy định; nhờ thực hiện tốt các giải pháp kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm nên tỷ lệ đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật năm 2021 giảm so với năm 2020.

Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển

Đối với chỉ tiêu chủ yếu số 4 được nêu trong dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, đa số các đại biểu chọn phương án 1 là kiểm soát tốt dịch Covid-19; bảo vệ sức khỏe và nâng cao ý thức người dân trong tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng, khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cho ý kiến về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chọn phương án 1 là chỉ tiêu và đề xuất lấy phương án 2 làm giải pháp. Đó là: bảo đảm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Bộ Y tế giao về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường nguồn lực cho hệ thống y tế cơ sở đủ khả năng “thích ứng, linh hoạt, an toàn, hiệu quả” trong phòng chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cần có đánh giá sát với tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, từ đó có giải pháp hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cũng thống nhất chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy đề ra là: Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển. Tiếp tục phát huy sự “đồng thuận”, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh sự “sáng tạo” trong triển khai thực hiện Nghị quyết; quyết tâm lãnh đạo phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021 khẳng định sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Về phía huyện Mỏ Cày Nam, Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường cho biết: Huyện đã vượt 11 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vượt khá cao. Chỉ tiêu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến thời điểm này huyện đạt 155%. Về cách làm, huyện giao đầu việc cụ thể cho từng đảng viên, người đứng đầu đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu thảo luận. Ảnh: Cẩm Trúc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu thảo luận. Ảnh: Cẩm Trúc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết: Về Chỉ thị số 01-CT/TU về “Đồng khởi mới”, khi triển khai thực hiện, cấp ủy từng nơi có sự dồn sức rất lớn, tạo ra nhiều nội dung cụ thể đến tháng 6-2021, tuy nhiên sau đó lại chuyển hướng dồn sức cho công tác phòng chống dịch, đây là cách chuyển hướng sáng tạo và phù hợp thực tiễn.

Mong muốn tới đây, nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi sẽ có những nội dung phát động cụ thể về “Đồng khởi mới”, gắn với Nghị quyết của Tỉnh ủy và đẩy mạnh phong trào trong toàn dân, tạo khí thế mới khơi gợi toàn dân cùng tham gia ngay từ đầu năm cùng với cả hệ thống chính trị.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp cho rằng: Năm 2021, tỉnh thực hiện đạt tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện 75/72 đơn vị là điều rất phấn khởi. Đầu vào của công tác phát triển đảng viên khá tốt, mối quan hệ này có nhiều ràng buộc với nhau. Vì lẽ đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường công tác đảm bảo đồng bộ, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng. Thể hiện một trong 3 mặt về xây dựng hệ thống chính trị, tư tưởng chính trị và tổ chức cán bộ, tổ chức và kiểm tra.

Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất kiểm tra về chuyên đề nhiều hơn, sẽ tập trung kiểm tra 5 chuyên đề, giám sát 4. Chỉ tiêu 95 chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện có nên xem lại để nâng lên vì Nghị quyết Tỉnh ủy là 40 - 50% chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó hiện nay toàn tỉnh có 272 đảng bộ và 365 chi bộ trực thuộc. Đề nghị sớm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XI ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trao đổi tại tổ thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Hội nghị lần này chúng ta dành thời gian thảo luận khá nhiều để tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, thảo luận bàn các giải pháp năm 2022 và đánh giá tổng kết các văn bản khác. Nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao và rất sâu sắc, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ý kiến đều bám sát thực tiễn của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương. Mặc dù năm qua tình hình dịch Covid-19 có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, đời sống của người dân, nhưng lãnh đạo tỉnh đã kịp thời có nhiều giải pháp quyết liệt và đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là trong việc ngăn chặn có hiệu quả dịch Covid-19 và bước đầu khôi phục lại kinh tế.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN