Thêm gói tín dụng hỗ trợ người dân

08/03/2022 - 19:36

Ngày 26-2-2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1053/UBND-KGVX về việc đồng ý phê duyệt kế hoạch tín dụng năm 2022, với số tiền 377 tỷ đồng để triển khai thực hiện gói tín dụng chính sách xã hội (CSXH), nhằm đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân, nhất là người lao động (NLĐ), người nghèo, người yếu thế và các đối tượng khác chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Trong đó, gói tín dụng 372 tỷ đồng dành cho NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 vay vốn để khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Gói tín dụng 5 tỷ đồng dành cho công nhân trong các khu, cụm công nghiệp vay vốn xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà để ở.

Để tiếp cận nguồn vốn, NLĐ cần chuẩn bị sinh kế hoặc dự án làm ăn, chủ động liên hệ với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (BCĐ) hoặc Ban Quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ vay vốn. Các công nhân vay vốn phải cư trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh, có đất thổ cư, có thiết kế, dự toán (thuê hoặc tự làm) để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà.

Ngân hàng CSXH đang phối hợp với BCĐ cấp xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp rà soát, lập danh sách NLĐ, công nhân có nhu cầu vay vốn để tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngay khi nhận được chỉ tiêu được Trung ương giao.

Sở Xây dựng có dự kiến nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội, với số tiền 23,4 tỷ đồng dự án nhà ở xã hội tại Khu nhà ở Sơn Đông, TP. Bến Tre. Các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ liên hệ với chủ đầu tư và Sở Xây dựng để thống nhất danh sách được vay vốn.

BCĐ cấp xã chỉ đạo trưởng ấp, khu phố phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và NLĐ có nhu cầu vay vốn gửi Ngân hàng CSXH trong thời gian sớm nhất để thực hiện tốt nhất gói tín dụng chính sách 377 tỷ đồng.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN