Thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới

17/01/2022 - 06:16

BDK - “Đồng khởi mới” trong xây dựng Đảng và nông thôn mới (NTM) là “Hai chân” được Huyện ủy Bình Đại xác định trong Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung này được Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại thống nhất chọn là năm chủ đề “Năng động - tạo đột phá trong xây dựng NTM”, triển khai rộng khắp cho tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng.

Đường trung tâm xã nông thôn mới nâng cao Phú Thuận, huyện Bình Đại.

Đường trung tâm xã nông thôn mới nâng cao Phú Thuận, huyện Bình Đại.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Ngay trong quý I-2021, Huyện ủy Bình Đại đã cụ thể hóa, xây dựng và ban hành Kế hoạch số 34-KH/HU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và sau đó, có tiếp thu, chấn chỉnh, xây dựng và ban hành kế hoạch mới thay thế (Kế hoạch số 55-KH/HU, ban hành ngày 22-6-2021). Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phạm Thị Thanh Vân cho biết: Huyện ủy tổ chức cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã; cán bộ được Huyện ủy phân công theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố tham dự triển khai, quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến của tỉnh vào ngày 17-2-2021 tại điểm cầu của huyện. Đối với cán bộ, công chức, đảng viên do bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai, quán triệt trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh các cấp trên địa bàn huyện, đưa nội dung vào sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng của tổ nhân dân tự quản.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU vẫn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở tổ chức thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức như: qua bản tin sinh hoạt nội bộ các cơ quan, đơn vị, cổng thông tin điện tử của huyện, đăng tải, chia sẻ từ các trang Fanpage (Hoa Biển - Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Cù Lao An Hóa - Công an huyện, Tin nhanh Bến Tre, các nhóm Zalo của các hội, đoàn thể xã…). Qua đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được chủ trương của Tỉnh ủy, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”. Có 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 3.860 đảng viên của đảng bộ đăng ký các nội dung thi đua.

Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc để thống nhất với các chi bộ, đảng bộ về nội dung đăng ký phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của cán bộ, đảng viên, với từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc sao cho phù hợp với tình hình thực tế, thiết thực, dễ làm. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phạm Thị Thanh Vân, huyện cũng đã triển khai, phát mẫu đăng ký và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2021, Huyện ủy đã lấy chủ đề năm là “Năng động, tạo đột phá trong xây dựng NTM”, đây cũng là nội dung đăng ký thi đua, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ và nhân dân huyện nhà với mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng thành công huyện NTM.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phạm Thị Thanh Vân cho biết: Đợt cao điểm phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, đặc biệt là từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Huyện tiếp tục duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện đầy đủ kịp thời công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự… Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Việc triển khai các công trình, dự án (DA) trên địa bàn huyện được thuận lợi, tiến độ, kết quả thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật”.

Phát triển đô thị và nông thôn mới

UBND huyện đã hoàn chỉnh Kế hoạch về phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong năm 2021, huyện đã hoàn thành công tác quy hoạch chung cải tạo và mở rộng thị trấn Bình Đại đạt đô thị loại IV (hiện nay đạt 54/59 tiêu chí). Đề xuất Dự án (DA) đầu tư phát triển Khu đô thị mới (KĐTM) Bình An (thị trấn Bình Đại) quy mô 24,83ha; DA đầu tư phát triển KĐTM phía Đông, quy mô 45,21ha (thuộc quy hoạch khu công viên văn hóa và khu đô thị Bà Nhựt 80ha). Trước mắt, UBND tỉnh đã cho chủ trương lập phương án đề xuất đầu tư để kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư đối với DA KĐTM thị trấn Bình Đại, quy mô 12ha, DA KĐTM An Bình, quy mô 5ha, DA KĐTM An Thuận Hưng, quy mô 19,62ha, DA KĐTM Bình Đại, diện tích 9,82ha. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Thới Thuận kết hợp du lịch ven biển…

Đến cuối năm 2021, huyện đã xây dựng xã Thới Lai đạt chuẩn NTM (lũy kế cuối năm 2021 có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Long Hòa, Phú Thuận, Châu Hưng, Thạnh Phước, Thới Thuận, Thới Lai), xây dựng 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao là Châu Hưng và Phú Thuận; thị trấn Bình Đại đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, có 6 xã đạt 16 tiêu chí NTM (Long Định, Phú Long, Vang Quới Tây, Vang Quới Đông, Định Trung, Bình Thới), 2 xã đạt 15 tiêu chí (Bình Thắng, Thừa Đức), 4 xã đạt 14 tiêu chí (Phú Vang, Đại Hòa Lộc, Tam Hiệp, Thạnh Trị). Bình quân chung của huyện đạt 16,58 tiêu chí.

Ông Nguyễn Quang Dũ - Văn phòng điều phối NTM huyện cho biết, trong quý IV-2021, xã Long Định, Vang Quới Tây và Phú Long đã hoàn tất hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. 5 xã Định Trung, Bình Thới, Vang Quới Đông, Bình Thắng và Thừa Đức cũng đã được huyện đăng ký với tỉnh xây dựng đạt chuẩn NTM vào năm 2022.

“Việc xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2025 sẽ mở ra nhiều cơ hội, lợi thế lớn để huyện nhà tập trung, dồn lực hướng đến mục tiêu phát triển về hướng Đông với những công trình, DA trọng điểm, mở ra “không gian phát triển mới” cho huyện nhà phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là phát triển kinh tế biển, du lịch, vốn là lợi thế và tiềm năng lớn của huyện Bình Đại. Điều này cũng được các sở, ngành tỉnh khẳng định, đóng góp tại chuyến làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ”, ông Nguyễn Quang Dũ cho biết thêm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (TSVM) được cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả nổi bật.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, toàn huyện có 4.692 đảng viên với 56 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 222, trong đó có 93 chi bộ ấp, khu phố với 2.455 đảng viên. Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/HU của Huyện ủy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 52 chi bộ ấp, khu phố xây dựng đạt TSVM toàn diện, đạt 55,91% (cao hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện). Riêng trong năm 2021, Huyện ủy đề ra chỉ tiêu xây dựng 7 chi bộ đạt TSVM toàn diện. Tuy nhiên, với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” trong công tác xây dựng Đảng, tính đến thời điểm này, huyện đã công nhận được 10 chi bộ ấp, khu phố đạt TSVM toàn diện. Năm 2022, huyện đã mạnh dạn đăng ký với tỉnh tiếp tục xây dựng 22 chi bộ TSVM toàn diện.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN