Thị trấn Bình Đại hướng đến đô thị loại III

20/05/2020 - 07:27

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Bình Đại đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt, thị trấn Bình Đại đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị trấn sẽ đạt chuẩn đô thị văn minh, nâng chất và hướng đến xây dựng đô thị loại III vào năm 2030.

Một góc nội ô thị trấn Bình Đại.

Một góc nội ô thị trấn Bình Đại.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đảng bộ thị trấn Bình Đại có 276 đảng viên (ĐV) sinh hoạt ở 11 chi bộ. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Thị trấn Nguyễn Thiện Nhân cho hay: “Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho ĐV. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn sai phạm, nâng cao chất lượng ĐV, chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là đối với người đứng đầu”.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Thị trấn đã cụ thể hóa phương châm Đại hội X của Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” trong các mặt công tác, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đặc biệt, thị trấn đã tập trung phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ, với hơn 1,26 ngàn cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Trong đó, thương mại - dịch vụ chiếm hơn 90,5%, đã góp phần giải quyết việc làm ổn định hơn 2,26 ngàn người và không ngừng nâng cao mức sống của người dân. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng/người/năm (tăng 12,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thị trấn đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu; thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với trị giá hơn 3 tỷ đồng. Trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, từ nguồn vốn hỗ trợ kinh phí của trên, các ngành, đoàn thể đã tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhiều công trình trọng điểm trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Hướng tới đô thị văn minh

Nhiệm kỳ năm 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Bình Đại xác định mục tiêu: “Tăng cường đoàn kết, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ĐV; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động tốt các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đưa kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, khắc phục và nâng chất tiêu chí đô thị loại IV hướng đến xây dựng đô thị loại III vào năm 2030”.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm các mặt công tác: Giữ vững an ninh chính trị, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các hội quần chúng. Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, nêu cao vai trò và tính nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu. Đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị. Quan tâm xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tạo điều kiện và vận dụng tốt cơ chế chính sách cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường.

Trong đó, khâu đột phá là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có năng lực thực tiễn đủ sức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Nâng cao chất lượng ĐV, nhất là đối với cấp ủy. Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, xem đây là nhân tố quyết định, lãnh đạo thắng lợi các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

“Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Bình Đại thống nhất quán triệt phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ “Dân chủ - đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”. Thị trấn quyết tâm xây dựng thành công thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và đạt 70% đô thị loại III vào năm 2025”.

 (Bí thư Đảng ủy Thị trấn Bình Đại Huỳnh Văn Mai)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN