Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI

02/10/2021 - 16:05

BDK.VN - Ngày 30-9 và 1-10-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Sau một ngày rưỡi làm việc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và ra thông báo kết quả Hội nghị.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng  phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng  phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Ngày 30-9 và 1-10-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Trong đó, ngày 30-9-2021, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 3 tháng cuối năm 2021; đánh giá tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các công trình, dự án quan trọng khác triển khai trong năm 2021; các giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19. Sáng ngày 1-10-2021, Hội nghị Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến các nội dung: Dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo (sửa đổi, bổ sung) Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương; dự thảo Quy chế xét chọn danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự. Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1. Đối với kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2021, Hội nghị thống nhất nhận định: Trong 9 tháng đầu năm, dù đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội nhưng với sự chủ động, quyết tâm, đồng thuận, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 đạt một số kết quả nhất định. Các cấp ủy, các ngành, các cấp tập trung cho công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021 gắn với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo”; tập trung thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm “Hai chân - Ba mũi”; lãnh đạo công tác phòng, chống hạn mặn hiệu quả; lãnh đạo thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kiểm soát dịch bệnh, đưa tỉnh Bến Tre trở thành vùng xanh trong trạng thái bình thường mới nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” được các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện khá tốt, nhất là đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo đời sống Nhân dân, tiếp tục ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền.

Công tác vận động Nhân dân tiếp tục được quan tâm; vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên qua công tác phối hợp cùng với chính quyền, vận động Nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thuận cùng thực hiện các công trình, dự án. Thu ngân sách đạt khá cao; kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn đạt tương đương so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội được duy trì; cải cách công vụ chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

So với Nghị quyết năm 2021, 9 tháng đầu năm 2021 đạt và vượt 10/24 chỉ tiêu; 3/24 chỉ tiêu đạt 59% trở lên; còn 9/24 chỉ tiêu về: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), GRDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, Chỉ số TPF/GRDP, tỷ lệ hộ nghèo, diễn tập khu vực phòng thủ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sẽ được tính toán, đánh giá cụ thể vào cuối năm; riêng 2/24 chỉ tiêu: (1) Xây dựng xã nông thôn mới đạt nhưng xã nông thôn mới nâng cao chỉ đạt 11,1% ; (2) Kinh tế hợp tác: phát triển hợp tác xã chỉ đạt 6,67%, tổ hợp tác chỉ đạt 20%, hợp tác xã kiểu mẫu: hiện đang hỗ trợ 6 hợp tác xã.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm 2021 còn một số tồn tại, khó khăn: tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” theo chủ đề năm 2021 của Tỉnh ủy lan tỏa chưa đồng đều, một số cấp ủy, địa phương, cá nhân chưa thật sự “Sáng tạo” trong thực hiện nhiệm vụ. Việc quán triệt, triển khai, vận dụng cụ thể hóa thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số ngành, địa phương còn chậm, nội dung mang tính chung chung, chưa thật sự tạo được khí thế thi đua “Đồng khởi mới”. Hoạt động kinh tế chịu thiệt hại và ảnh hưởng nặng nề do tác động dịch bệnh Covid-19, sản xuất và xuất khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Giá nông sản giảm mạnh, thị trường không ổn định, khó khăn trong tiêu thụ; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp; người dân hạn chế mua sắm, sức mua tăng chậm. Lượng khách và doanh thu du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ. Nhiều công trình, dự án phải tạm ngưng thi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Một số hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội phải tạm dừng hoặc thay đổi phương thức tổ chức cho phù hợp nên tiến độ thực hiện chậm, kết quả hạn chế. Kết quả đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt thấp. Tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp còn tiếp diễn, tệ nạn xã hội tăng so với cùng kỳ, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra.

Hội nghị thống nhất đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2021 gồm: (1) Lãnh đạo thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; (2) Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; (3) Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ; (4) Thực hiện tốt công kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; (5) Nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng các cấp; (6) Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế với quyết tâm đạt mục tiêu kép vừa bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế, ổn định xã hội; (7) Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 90% trở lên, tạo điều kiện để thúc đẩy đầu tư toàn xã hội; (8) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; (9) Đẩy nhanh công tác đấu thầu, tiến độ giải ngân các công trình, dự án thủy lợi, phục vụ công tác phòng, chống hạn mặn; tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021; (10) Lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; (11) Tiếp tục tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; (12) Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nội chính, quốc phòng, an ninh.

Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Công Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Công Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

2. Đối với tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Hội nghị thống nhất nhận định: Đa số các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ: Dự án cầu Rạch Miễu 2; các dự án hệ thống thủy lợi; phát triển 4.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao; triển khai các dự án điện gió; chuẩn bị các điều kiện triển khai đưa vào vận hành trong năm 2021 một số dự án điện khí; phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án thành lập Trường Đại học tại Bến Tre thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án xây dựng Trung tâm Cây giống, hoa kiểng Chợ Lách. Tuy nhiên, một số công trình, dự án còn chậm tiến độ như: Dự án Khu công nghiệp Phú Thuận do phải cân đối vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên công tác công khai phương án bồi thường đến hộ dân gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ giải phóng mặt bằng chậm...; Đề án xây dựng Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách: các hoạt động theo nội dung của kế hoạch năm 2021 chưa thực hiện được, đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2021 chưa được phân bổ để triển khai thực hiện.

3. Đối với dự thảo Chương trình thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 13-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, Tỉnh ủy đã thảo luận, đóng góp cụ thể, toàn diện, sâu sắc nhiều nội dung của dự thảo Chương trình, thống nhất mục tiêu “… Phấn đấu đến năm 2025, Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long” và các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8,5 - 9,5%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 87 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1 - 1,5%...; tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 35.550 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương khoảng 53.792 tỷ đồng…; tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 21.409,95 tỷ đồng…

4. Đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh ủy thống nhất sẽ lãnh đạo tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động nội dung rất quan trọng này. Đồng thời giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, làm rõ việc: lựa chọn, ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm, cần thiết về kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội; về phương thức huy động nguồn lực để tạo động lực phát triển; về các hình thức hợp tác công tư; về khai thác các nguồn vốn vay, nguồn vốn hợp tác; về cơ chế, chính sách tạo đột phá... để trình kỳ họp HĐND tỉnh thông qua và tổ chức triển khai thực hiện có kết quả.

5. Đối với dự thảo (sửa đổi, bổ sung) Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy thống nhất: Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để phù hợp với những hướng dẫn, quy định mới của Trung ương và yêu cầu của thực tiễn. Khi Quy chế sửa đổi, bổ sung được ban hành thì các ban đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp mình để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ.

6. Đối với dự thảo Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương, Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo Quy định, giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí Tỉnh ủy viên, hoàn chỉnh trình ký ban hành; các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai Quy định này đến cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trong Quy định.

7. Đối với dự thảo Quy chế xét chọn danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự, Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo Quy chế, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn chỉnh ban hành Quyết định về Quy chế. Tổ chức thông tin, thông báo rộng rãi về các nội dung của Quy chế trên; đồng thời, tổ chức việc bình xét, trao tặng danh hiệu cao quý của tỉnh Bến Tre đúng quy định, thật sự tôn vinh, trang trọng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ công việc rất cao, đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện các giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Sau Hội nghị Tỉnh ủy, đề nghị các cấp, các ngành tiến hành ngay việc rà soát các nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, nhằm đạt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, chuẩn bị thực hiện việc đánh giá, tổng kết năm 2021, làm cơ sở để xây dựng Nghị quyết cấp ủy các cấp năm 2022. Đối với các quy chế, quy định đã được thông qua, đề nghị các cấp ủy, các ngành triển khai, quán triển đầy đủ và thực hiện nghiêm túc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021, tạo khí thế tiến công hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN