Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI

02/12/2021 - 19:30

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Ngày 30-11 và 1-12-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 7 mở rộng để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, thảo luận cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác: Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, định hướng nội dung thi đua “Đồng khởi mới” năm 2022; Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU và Đề án số 02-ĐA/TU; Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cấp ủy, cơ quan chủ trì và người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện kiểm điểm chấp hành một số đồng chí Tỉnh ủy viên theo quy chế. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021

Đối với kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, Hội nghị thống nhất nhận định: Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát người, sát việc bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 có 13/24 chỉ tiêu thực hiện ước đạt và vượt, 3/24 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; 2/24 ước đạt trên 80%; các chỉ tiêu còn lại ước đạt từ 50 - 80%. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương đã tập trung quyết liệt cho việc xây dựng các văn bản cụ thể hóa thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ và lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung phòng chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” năm 2021 được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; tập trung phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TU với phương châm “Hai chân - Ba mũi” theo hướng hiểu đúng, nắm sâu, sát người, rõ việc. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ, tập trung vào những vấn đề trọng tâm. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được tăng cường, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính có nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng được tập trung thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác vận động nhân dân tiếp tục được quan tâm đúng mức; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên qua công tác phối hợp cùng với chính quyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong phòng chống dịch Covid-19 và triển khai, thực hiện các công trình, dự án.

Đóng gói bưởi đạt chuẩn VietGAP. Ảnh: Trung Hiếu

Đóng gói bưởi đạt chuẩn VietGAP. Ảnh: Trung Hiếu

Lĩnh vực kinh tế mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 vào đầu quý III-2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương -14,3% (trong đó khu vực I là -3,7%). Tuy nhiên, Tỉnh ủy đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp phục hồi, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác… để ổn định tình hình, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, giá trị tăng thêm (giá so sánh) Khu vực I ước đạt 12.189,7 tỷ đồng, đạt 101,12% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 6.890,1 tỷ đồng, đạt 92,37% kế hoạch, tăng 5,94% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 4.960 tỷ đồng, đạt 101,29% dự toán Trung ương giao và đạt 95,85% dự toán địa phương phấn đấu. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 19.036 tỷ đồng, tăng 0,08% so với cùng kỳ, đạt 83,77% kế hoạch. Tập trung triển khai 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các công trình, dự án trọng điểm năm 2021.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng chất. Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngành giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo nhằm triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp tình hình, diễn biến dịch bệnh. Lĩnh vực văn hóa tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. Phiên họp toàn thể kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 diễn ra sáng 23-11-2021 tại Paris (Pháp) đã thông qua nghị quyết về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh, năm mất; đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO - Bộ Ngoại giao, các chuyên gia và nhà khoa học của Việt Nam.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 (1.252/1.252 công dân, đạt 100% chỉ tiêu); hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Châu Thành, huyện Bình Đại. Phạm pháp hình sự, tai nạn xã hội giảm, trong đó, tai nạn giao thông đường bộ giảm sâu cả 3 tiêu chí; triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội…

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết ở một số nơi còn chung chung; chất lượng tổ chức triển khai quán triệt, học tập nghị quyết có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu đề ra; tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” theo chủ đề năm 2021 của Tỉnh ủy chưa thật sự lan tỏa đồng đều ở đơn vị, địa phương. Việc quán triệt, triển khai, vận dụng cụ thể hóa thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ở một số ngành, địa phương còn chậm, lúng túng, nhất là trong triển khai phương thức thi đua, chưa thật cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền, vận động của hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội một vài nơi còn thiếu nhạy bén, chưa chủ động, nhất là trong tuyên truyền nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt và đạt thấp so với mục tiêu nghị quyết đề ra, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP); giảm tỷ lệ hộ nghèo; giải quyết việc làm cho người lao động, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tỉnh ủy đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” nhằm tiếp tục phát huy sự “đồng thuận”, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh sự “sáng tạo” trong triển khai thực hiện Nghị quyết; quyết tâm lãnh đạo phục hồi, “phát triển” kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tỉnh ủy thống nhất đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: (1) Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, có thực chất phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; (2) Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ; sớm hoàn thiện, triển khai Đề án thí điểm tạo nguồn cán bộ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; (3) Tập trung lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát tốt và bền vững thành quả chống dịch, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân, vừa khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (4) Tập trung cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh thông qua thực hiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX gắn với đẩy mạnh thực hiện cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tăng thu ngân sách, huy động tổng hợp các nguồn vốn để đầu tư phát triển; (5) Lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy nhanh tiến độ triển khai 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp tạo thành khâu đột phá; (6) Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực dự báo, ứng phó hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, hạn mặn và bảo vệ môi trường; (7) Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ; (8) Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội; (9) Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả thi đua “Đồng khởi mới”

Đối với Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hội nghị thống nhất nhận định: Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 01-CT/TU, tạo được sự đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, triển khai thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” với nhiều hình thức phong phú, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình. Tuy nhiên, một số ngành, địa phương còn lúng túng trong việc triển khai, cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, nhất là chọn lựa nội dung thi đua, chọn điển hình để thực hiện phương châm “Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. Tỉnh ủy thống nhất sẽ tiếp tục định hướng nội dung phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong năm 2022 để các cấp, các ngành thực hiện, đồng thời lãnh đạo tăng cường công tác truyên tuyền, phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong nhân dân để tạo thành phong trào chung của cả tỉnh với những nội dung cụ thể.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua các văn bản khác được trình tại hội nghị.

Thực hiện theo quy chế của Tỉnh ủy, tại hội nghị lần này, Tỉnh ủy đã thực hiện việc kiểm điểm chấp hành 3 đồng chí Tỉnh ủy viên. Nội dung kiểm điểm xoay quanh việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Các đồng chí trong Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến một cách cụ thể, thẳng thắn, chân tình, mang tính xây dựng, nhất là đối với các hạn chế để các đồng chí được kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý, với những nội dung đã được thông qua tại hội nghị, khối lượng công việc cần triển khai thời gian tới là rất lớn và yêu cầu rất cao, khẩn trương, đòi hỏi toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung cao độ, nỗ lực hết mình, quyết tâm cao để lãnh đạo và tổ chức thực hiện có kết quả trong thực tiễn. Sau hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp cuối năm, các cấp ủy tổ chức hội nghị tổng kết năm và sau đó tổ chức kỳ họp HĐND của cấp mình. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm 2021 bảo đảm chất lượng, thực chất và đúng tiến độ; tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tổ chức đón Tết Nguyên đán 2022 thật sự vui tươi, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội; thực hiện tốt công tác phối hợp, nhất là thông tin, dự báo về hạn mặn phải kịp thời, chính xác, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát được tình hình hạn mặn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, trên cương vị công tác của mình, cần phải phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và các nội dung đã được Tỉnh ủy thông qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022, tạo khí thế tiến công hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN