Thông tin tuyên truyền phải phù hợp với từng địa phương

30/12/2016 - 07:34

Sáng 29-12-2016, Ban quản lý dự án Hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai dự án năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Bà Phan Thị Thu Sương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban quản lý Dự án chủ trì hội nghị.

Năm 2016, dự án đã triển khai 4 hợp phần: quản lý chất thải trong chăn nuôi; phối hợp triển khai cho vay tín dụng; chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các-bon thấp; quản lý dự án. Trong năm, Ban quản lý dự án tỉnh đã tổ chức kiểm tra vận hành các công trình khí sinh học đã xây dựng năm 2015, đã kiểm tra được 176 công trình. Qua kiểm tra, đa số công trình khí sinh học được xây dựng/lắp đặt đúng kỹ thuật, bảo dưỡng vận hành tốt, phát huy hiệu quả thiết thực về môi trường cũng như tạo nguồn khí gas phục vụ cho việc đun nấu sinh hoạt trong gia đình. Đồng thời, tiếp nhận hộ chăn nuôi đăng ký công trình khí sinh học quy mô nhỏ là 1.954 hộ và đã xây dựng/lắp đặt (đạt 115% chỉ tiêu).

Theo dự kiến, năm 2017, dự án sẽ thực hiện 3 hợp phần: quản lý chất thải chăn nuôi; tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học; chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các-bon thấp. Trong hợp phần 1, dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính xây dựng cho khoảng 1.600 công trình khí sinh học quy mô nhỏ, 4 công trình quy mô vừa và 1 công trình quy mô lớp. Trong hợp phần 3, triển khai xây dựng 7 mô hình sản xuất nông nghiệp các-bon thấp tại 2 huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai theo chỉ đạo của Ban Quản lý dự án Trung ương.

Bà Phan Thị Thu Sương yêu cầu trong thời gian tới cần đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, phải phù hợp điều kiện với địa phương để người dân ý thức tốt trong việc quản lý môi trường. Các địa phương triển khai tích cực thực hiện tốt chỉ tiêu đẩy nhanh tiến độ để thu hút được nguồn vốn từ Trung ương. Các xã tiếp tục quan tâm phối hợp vận động người dân tham gia dự án và quan tâm về giới, khi vận động tuyên truyền nên lưu ý đến nữ trụ cột trong gia đình.

Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN