Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 cho năm 2021

24/02/2021 - 18:44

BDK.VN - Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020.

Các chính sách hỗ trợ giúp hộ nghèo neo đơn Nguyễn Văn Mão, huyện Mỏ Cày Nam giảm bớt khó khăn.

Các chính sách hỗ trợ giúp hộ nghèo neo đơn Nguyễn Văn Mão, huyện Mỏ Cày Nam giảm bớt khó khăn.

Theo đó, tỉnh công bố tổng số hộ nghèo cuối năm 2020 là 14.218 hộ, trong đó, hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 10.495 hộ (có 3.049 hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội). Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 3.723 hộ. Tổng số nhân khẩu hộ nghèo là 41.441 người. Tỷ lệ hộ nghèo là 3,58%. Tổng số hộ cận nghèo: 15.371 hộ, tổng số nhân khẩu hộ cận nghèo là 53.431 người, tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,87%.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021. Từ ngày 1-1-2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Năm 2021, không áp dụng cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 30 xã bãi ngang, riêng chỉ có xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới (năm 2018), do đó, theo quy định mới, xã An Nhơn không áp dụng cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN