Tổ chức Tết Trung thu năm 2022

14/08/2022 - 17:14

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em, nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 22-9-2022.

Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN