TP. Bến Tre Đại hội biểu dương dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập

01/07/2020 - 19:58

BDK.VN - Ngày 30-6-2020, UBND TP. Bến Tre tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đặng Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cùng 70 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn (2016 - 2020).

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2016 - 2020.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP. Bến Tre, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, thu hút sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, nhân dân về xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời.

Đến năm 2019, thành phố đã công nhận 27.247 hộ, tỷ lệ 86,12%; xây dựng 6 dòng họ học tập (Phường An Hội có 3 dòng họ, xã Phú Hưng có 2 dòng họ và Mỹ Thạnh An 1 dòng họ). Có 100% ấp, khu phố được công nhận cộng đồng học tập.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương yêu cầu: Trong thời gian tới Hội Khuyến học các cấp cần phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt Kết luận số 49, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng mỗi gia đình đảng viên là gia đình học tập, tổ chức đảng là đơn vị học tập.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa vận động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn giúp các em tiếp tục đến trường. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tổ chức, tập thể tiêu biểu trong xây dựng gia đình học tập, đơn vị học tập tạo tính lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Dịp này, UBND thành phố trao giấy biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 cho 49 gia đình, tập thể tiêu biểu; trao giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu. Đồng thời, đại hội bầu 7 đại biểu tham dự Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh tổ chức.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN