TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

16/10/2020 - 07:18

BDK - Từ năm 2011, TP. Bến Tre bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM). Các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã đã tích cực chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung của chương trình xây dựng NTM. Trong đó, tập trung các giải pháp thực hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo. Đến nay, 6 xã của thành phố đều được công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Cầu tàu Nhà Việc, xã Phú Nhuận được xây dựng kiên cố phục vụ khách du lịch lên xuống bến, tổng kinh phí xây dựng 319 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Ảnh: T.Thảo

Cầu tàu Nhà Việc, xã Phú Nhuận được xây dựng kiên cố phục vụ khách du lịch lên xuống bến, tổng kinh phí xây dựng 319 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Ảnh: T.Thảo

Hoàn thành các tiêu chí

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về lợi ích, trách nhiệm trong việc xây dựng NTM.

Công tác đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Cơ chế, chính sách đồng bộ trong hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng NTM tạo nên bước đột phá, thu hút khá lớn nguồn lực đối ứng của địa phương, cộng đồng dân cư tham gia xây dựng và giúp cho nhân dân bớt đi gánh nặng trong việc đóng góp tiền của trong quá trình xây dựng NTM, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng NTM đều khắp các xã.

Tổng kinh phí huy động xây dựng NTM là 569.854,277 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung ương chiếm 11,12%, tỉnh 25,86%, thành phố 27,29%, xã 0,43%, vốn vay tín dụng 4,14%, doanh nghiệp 1,45%, nhân dân đóng góp 26,98%, vốn khác 2,73%.

Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo đồng bộ; công tác chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã tạo cơ hội cho người nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, liên kết tổ chức sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân của người dân 6 xã cuối năm 2019 đạt 45,91 triệu đồng/người/năm, đến nay đạt 51,35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được kéo giảm.

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn chuyển biến tích cực, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn các xã được giữ vững, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, từng bước thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho nhân dân ngày một đáp ứng tốt hơn. Xây dựng thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức các xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hướng đến xã NTM nâng cao, kiểu mẫu

Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh cho biết, mục tiêu của thành phố là hướng đến xây dựng NTM ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Nhân rộng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng chuỗi giá trị trên cây dừa, bưởi qua thành lập và hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả. Xây dựng xã hội nông thôn, ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Tiếp tục giữ vững, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 6 xã, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, xã Phú Nhuận và Nhơn Thạnh đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; xã Bình Phú, Mỹ Thạnh An, Sơn Đông và Phú Hưng tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao và định hướng đô thị đến năm 2025 chuyển thành phường. Huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và hạ tầng dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân các xã đạt trên 80 triệu đồng/người/năm.

Để đạt mục tiêu trên, trước mắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng xã NTM,  xã NTM nâng cao, kiểu mẫu trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thành phố. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên, lâu dài, không có điểm kết thúc. Phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

   Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN