TP. Bến Tre triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

24/12/2020 - 13:24

BDK.VN - Ngày 24-12-2020, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đảng viên, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố. Đây là 1 trong 10 lớp do Thành ủy tổ chức cấp thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn triển khai nội dung các NQ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn triển khai nội dung các nghị quyết.    

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn triển khai đến đại biểu các nội dung trọng tâm NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: NQ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị về công tác kiểm tra giám sát; Nội dung đổi mới về công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; NQ về phát triển Bến Tre về hướng Đông; Đề án phát triển du lịch Bến Tre đến năm 2030; Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị về đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: Để NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự đi vào cuộc sống, tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ phát triển tỉnh nhà nói chung, TP. Bến Tre nói riêng, từng đảng viên, công chức, viên chức phải nắm thật vững, chắc chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ đề ra. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thật tốt chức năng, nhiệm vụ được giao tại từng cơ quan, đơn vị. Không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là về ngoại ngữ, tin học đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố, tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

                                                                                                Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN