Triển khai 81 công trình thuộc Đề án số 3333

21/05/2020 - 20:37

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải, tính đến ngày 19-5-2020, có 81 công trình thuộc Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 đang triển khai. Tổng kinh phí tỉnh hỗ trợ đầu tư hơn 153 tỷ đồng, trong đó, có 43 công trình đã hoàn thành đổ bê-tông mặt đường. Do hạn mặn nên một số công trình phải tạm ngưng thi công.

Ngày 23-4-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 930 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các công trình cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên các công trình triển khai thực hiện theo Đề án số 3333 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 129 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 116 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã và nhân dân đóng góp gần 13 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh có 49 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. 27 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 2020, trong đó, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, gồm: xã Tân Hào (Giồng Trôm), xã: An Thuận, Bình Thạnh, Mỹ An, Thạnh Hải (Thạnh Phú), xã: Long Định, Phú Long, Vang Quới Tây (Bình Đại).

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN