Triển khai chương trình y dược cổ truyền với y dược hiện đại

26/04/2020 - 22:10

BDK - Nhằm nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trong các cơ sở KCB y dược cổ truyền (YDCT), UBND tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình YDCT với y dược hiện đại (YDHĐ) đến năm 2030.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh có bệnh viện (BV) đa khoa YDCT - phục hồi chức năng tuyến tỉnh; 95% BV đa khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện/thành phố có khoa YDCT; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng YDCT trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức KCB YDCT.

Tăng tỷ lệ KCB YDCT, kết hợp với YDHĐ ở tất cả các tuyến; tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở KCB từ quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc. Tăng tỷ lệ dược liệu nuôi trồng trong nước, khuyến khích dược liệu nuôi trồng đạt thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn. Giảm dần tỷ lệ nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền.

Nội dung thực hiện chương trình, gồm: các chính sách phát triển YDCT của cấp trên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về YDCT, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về YDCT; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển YDCT và kết hợp YDHĐ, chú trọng kết hợp phục hồi chức năng và các chuyên khoa khác; tiếp tục thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị tại các BV YDCT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở KCB YDCT và hoạt động mua bán, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của YDCT, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị YDCT; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về YDCT.

Ph. Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN