Triển khai và tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2022

20/10/2022 - 12:02

BDK.VN - Ngày 19-10-2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2022. Đến dự có, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Duy Khoa.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng triển khai các quy định về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2022.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng triển khai các quy định về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2022.

Tham dự hội nghị, có 60 đại biểu, ở cấp tỉnh có thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 tỉnh Bến Tre; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cấp huyện có lãnh đạo UBND; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác giảm nghèo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông qua Quyết định số 2309/QĐ-UBND, ngày 8-10-2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Bến Tre năm 2022. Triển khai Kế hoạch số 6429/KH-UBND ngày 8-10-2022 của UBND tỉnh về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đồng thời, hướng dẫn quy trình, bộ công cụ điều tra, rà soát theo Quyết định số 24/QĐ/2021/QĐ-TTg ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Từ nay đến hết tháng 10-2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã và điều tra viên.

Theo kế hoạch số 6429/KH-UBND của UBND tỉnh, thời gian tổ chức điều tra, rà soát từ ngày 10-10-2022 đến ngày 25-12-2022. Trong đó, tổ chức điều tra từ ngày 18-10-2022 đến 4-11-2022; báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát ngày 10-12-2022.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN