Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết hơn 4,5 ngàn hồ sơ

06/06/2021 - 13:18

BDK.VN - Tháng 5-2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 5,65 ngàn hồ sơ (HS) các loại.

Trong đó có 1,07 ngàn HS kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận mới trực tiếp 3,19 ngàn HS, tiếp nhận trực tuyến 1,25 ngàn HS, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 132 HS.

Trung tâm đã giải quyết: 4.561/5.650 HS (tỷ lệ 80,7%). Trong đó, có 4,52 ngàn HS giải quyết đúng và trước hạn (tỷ lệ 99,7%), có 12 hồ sơ giải quyết trễ hạn (tỷ lệ 0,3%). Trung tâm đang giải quyết 1.089 HS (còn trong thời hạn giải quyết).

Nguyên nhân HS trễ hạn, do các HS xin cấp phiếu lý lịch tư pháp (10 trường hơp) đương sự không khai báo tình trạng án tích, các cơ quan chậm cung cấp thông tin; 2 trường hợp thuộc lĩnh vực đất đai và thủy lợi (chậm điều chỉnh HS).

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN