Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết hơn 59 ngàn hồ sơ

11/10/2020 - 19:22

Trong 9 tháng năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công (trung tâm) tỉnh đã tiếp nhận 61,3 ngàn hồ sơ (HS) các loại. Trong đó, đa số là HS tiếp nhận trực tiếp (54,1 ngàn HS), còn lại là tiếp nhận trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Cơ quan chức năng đã giải quyết 59,72 ngàn HS các loại (đạt tỷ lệ (97,4%).

Thống kê trong quý III-2020, số lượng HS tiếp nhận tăng, với tổng số 25,2 ngàn HS (tăng 9,6 ngàn HS so với quý II-2020).

Các cơ quan có số lượng HS tiếp nhận nhiều trong quý III là: Công an tỉnh 7,7 ngàn HS, Sở Công Thương 3,7 ngàn HS, Sở Giao thông vận tải 3,01 ngàn HS, Sở Tài nguyên và Môi trường 2,25 ngàn HS, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,14 ngàn HS, Sở Tư pháp 2,12 ngàn HS. Các cơ quan tiếp nhận ít HS là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Bảo hiểm Xã hội, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN