Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết trên 8,9 ngàn hồ sơ các loại

08/11/2020 - 21:07

BDK - Trong tháng 10-2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 10,18 ngàn hồ sơ (HS) các loại. Trong đó, đa số HS được tiếp nhận trực tiếp (7,7 ngàn HS), còn lại là tiếp nhận trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cơ quan chức năng đã giải quyết 8,98 ngàn HS các loại (đạt 88,2%). Trong đó, có 8,96 ngàn HS giải quyết đúng và trước hạn (đạt 99,8%), có 17 HS giải quyết trễ hạn (tỷ lệ 0,2%). Nguyên nhân đa số là do chậm xử lý HS trên hệ thống, một số trường hợp do đương sự không khai báo rõ ràng (đối với các trường hợp xác nhận lý lịch tư pháp).

Số lượng HS tiếp nhận giảm 142 HS so với tháng 9-2020. Các cơ quan có số lượng HS tiếp nhận nhiều trong tháng là: Công an tỉnh 3,8 ngàn HS, Sở Công Thương 1,7 ngàn HS, Sở Giao thông vận tải 829 HS, Sở Tài nguyên và Môi trường 803 HS. Các cơ quan tiếp nhận ít HS: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài chính.

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN