Tuổi trẻ Châu Thành học tập và làm theo lời Bác

29/11/2021 - 06:14

BDK - Qua thời gian tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng ở các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên. Đoàn thanh niên cơ sở đã chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện, phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, khơi dậy tinh thần thi đua, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng đoàn viên tham gia tạo cảnh quan môi trường tại địa phương.

Lực lượng đoàn viên tham gia tạo cảnh quan môi trường tại địa phương. Ảnh: CTV

Triển khai có trọng tâm, trọng điểm

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Nguyễn Duy An cho biết: Đơn vị luôn xác định công tác triển khai học tập quán triệt là khâu đầu tiên, quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến cán bộ đoàn chủ chốt và chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai sâu rộng đến đoàn viên, hội viên trong toàn huyện. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đều xây dựng kế hoạch hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể hóa thực hiện các chuyên đề hàng năm. Trên cơ sở chuyên đề hàng năm và tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Huyện đoàn chọn nội dung trọng tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Từ tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện đã góp phần giúp hầu hết các cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức rõ về nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là cơ hội để củng cố lại tổ chức, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên. Năm 2021, Huyện đoàn Châu Thành tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên dưới hình thức trực tuyến. Hội nghị triển khai 2 chuyên đề chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Làm theo cụ thể, thiết thực

Không dừng ở việc học tập mà mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tích cực làm theo, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới. Đồng thời, chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Qua các chuyên đề học tập đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tác phong, lề lối làm việc được cải thiện, đa số cán bộ đoàn đều xác định rõ trách nhiệm của mình, thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên; phần lớn đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có lý tưởng, hoài bão cách mạng; có ý chí khát vọng vươn lên, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tính từ năm 2016 đến nay, Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tích cực đăng ký, đảm nhận 185 công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”, huy động 4.055 lượt thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tổng trị giá 420 triệu đồng; huy động 211 lượt thanh niên tham gia cải tạo, làm mới 60km đường giao thông liên ấp, 2 sân bóng chuyền cho thanh thiếu nhi. Nhiều chương trình hoạt động của Đoàn đã phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế huyện nhà, nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết được một phần lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. Thông qua các phong trào “Thanh niên tự giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” như giúp nhau 2.880 ngày công lao động, 1.525 cây con giống, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật, giúp vốn… Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới đã thực hiện được 87 công trình thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới như: xây dựng lộ giao thông nông thôn, lắp đặt tuyến đường ánh sáng an ninh, trồng cây xanh, xây dựng Nhà tình bạn...

Theo đoàn viên Nguyễn Thanh Nhàn (xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành), thời gian qua, Huyện đoàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, như: chia sẻ đường link tuyên truyền về Bác trên website Tỉnh đoàn, bài viết về những tập thể, gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt; kịp thời phản ánh nhiều hoạt động của các cấp Đoàn - Hội - Đội trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã góp phần giúp từng đoàn viên, thanh niên soi rọi lại bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, cống hiến bằng những việc làm thiết thực.

“Qua các phong trào thi đua đã tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Qua đó, góp phần từng bước hình thành thế hệ thanh niên Châu Thành sống có lý tưởng, hoài bão, giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có khát vọng vươn lên, sẵn sàng xung kích trên mọi mặt trận”.

(Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Nguyễn Duy An)

 Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN