Vận động 134 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo

19/09/2023 - 13:17

BDK.VN - Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ người có công với cách mạng, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức vận động nguồn lực.

MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức vận động nguồn lực.

Theo đó, trên cơ sở số liệu rà soát, báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các cơ quan liên trung vận động các nguồn lực xã hội, trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, quan tập phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng 200 nhà tình nghĩa cho hộ người có công với cách mạng và 2.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí vận động dự kiến khoản 134 tỷ đồng.

Để đạt kế hoạch đề ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ  tham mưu Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và địa phương cùng thực hiện. Tổ chức chương trình phát động vận động nguồn lực; có lời kêu gọi vận động ủng hộ. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có công với cách mạng, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo đời sống người dân, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; từ đó, tạo động lực, giúp đỡ người nghèo có ngôi nhà kiên cố, an toàn để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Huy động các nguồn lực xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay hỗ trợ hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo cải thiện nhà ở. Việc triển khai hỗ trợ đảm bảo đúng Quy chế hoạt động của Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bến Tre sửa đổi năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-MTTQ-BTT ngày 6-12-2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre) và các quy định khác.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN