Về thực hiện dự án nạo vét, khơi thông sông Ba Lai

07/01/2019 - 09:06

BDK - Cử tri xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành đề nghị cho biết khi thực hiện Dự án (DA) khôi phục và nâng cấp sông Ba Lai đoạn từ ngã ba Giao Hòa - Chẹt Sậy đến cống đập Ba Lai, có ảnh hưởng đến DA Hồ chứa nước ngọt Ba Lai hay không? Cử tri kiến nghị tỉnh thường xuyên giám sát việc thực hiện DA để tránh tình trạng gây sạt lở bờ sông.

UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có DA Hồ chứa nước ngọt Ba Lai như ý kiến phản ánh của cử tri, tỉnh hiện chỉ có DA Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri. Ý định thực hiện DA nạo vét, khơi thông sông Ba Lai là nhằm khôi phục lại khả năng lưu trữ lượng nước ngọt như mục tiêu khi thực hiện DA ngọt hóa Bắc Bến Tre đề ra và việc thực hiện DA này để tương thích với DA quản lý nước Bến Tre mà tỉnh sẽ thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023. Sau khi hoàn thành DA quản lý nước thì đoạn sông này sẽ trở thành hồ chứa nước ngọt của tỉnh. Để thực hiện DA nạo vét, khôi phục, nâng cấp sông Ba Lai, tỉnh đã cho phép Công ty ATM khảo sát lập DA trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định kỹ thuật, quy trình nạo vét; trình Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tác động môi trường. Từ những cơ sở pháp lý đã hoàn thành, UBND tỉnh mới đưa ra trình HĐND tỉnh ra nghị quyết cho triển khai. Trong quá trình triển khai thực hiện DA khôi phục nâng cấp sông Ba Lai, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác để thường xuyên kiểm tra và giám sát việc thực hiện nạo vét này, đảm bảo không gây ảnh hưởng, tác động xấu đến sinh hoạt và đời sống của người dân xung quanh khu vực dự án.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN