Truyền hình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp gỡ cán bộ hưu trí 6 tháng đầu năm 2022

Thể thao 04-08-2022
Chiều ngày 4-8-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ cán bộ hưu trí 6 tháng đầu năm 2022.

Gửi