Truyền hình

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển tỉnh trên tinh thần động lực từ phong trào “Đồng khởi mới”

Thời sự 21-01-2023

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy Bến Tre đã đưa ra. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện đạt một số kết quả rất đáng ghi nhận, tạo sự phấn khởi trong toàn xã hội. Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc Quý Mão 2023, Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ với nội dung sau:

Gửi