Truyền hình

Thạnh Phú Đông đón nhận xã nông thôn mới

Thời sự 10-08-2022

Sáng 9-8-2022, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức lễ đón nhận xã nông thôn mới Thạnh Phú Đông.

Gửi