Vĩnh Hòa xây dựng xã nông thôn mới

10/07/2020 - 07:04

BDK - Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện các tiêu chí (TC) nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã. Trong thực hiện, Ban Chỉ đạo xã có phân công các thành viên thực hiện từng TC theo lĩnh vực mình phụ trách, định kỳ hàng tháng có sơ kết đánh giá tiến độ thực hiện.

Vĩnh Hòa phát động thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới.

Vĩnh Hòa phát động thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới.

Đạt 16 tiêu chí nông thôn mới

Hiện xã còn 3 TC chưa đạt, đang được đầu tư xây dựng, gồm: giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa.

Trong quá trình triển khai xây dựng xã NTM, lãnh đạo địa phương luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động. Chính việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực góp sức, chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền trong xây dựng xã NTM, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, tích cực tham gia đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản (NDTQ), xóa cầu tiêu ao cá, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, tham gia trồng hoa kiểng… giữ gìn vệ sinh môi trường, không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và người đứng đầu địa phương trong việc tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực, để người dân hưởng ứng cùng thực hiện.

Đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng xã NTM, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên có nhiều cách làm hay, linh hoạt, góp phần cùng Ban Chỉ đạo xã xây dựng đạt từng TC.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hòa Võ Phi Hùng cho biết: Sau khi xác định các TC đạt, chưa đạt và phân loại từng nội dung TC, MTTQ giao các tổ chức thành viên triển khai trong hệ thống đoàn viên, hội viên. Điển hình như về TC tổ chức sản xuất, Hội Nông dân xã là lực lượng chủ lực trong việc vận động nông dân thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tập huấn khoa học kỹ thuật. Hội Phụ nữ xã là lực lượng nòng cốt trong việc tạo cảnh quan môi trường, phân loại và xử lý rác thải…

Theo ông Võ Phi Hùng, vấn đề khó trong xây dựng giao thông nông thôn là vận động giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường đạt chuẩn NTM, bởi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Tuy khó nhưng với sự kiên trì của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã vận động người dân đồng tình hưởng ứng, đặc biệt là địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện việc tuyên truyền, vận động có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả, đã vận động nhân dân đóng góp hơn 10 ngàn mét vuông đất để làm nền hạ mở mới 4 tuyến đường; vận động nhân dân đóng góp gần 8 tỷ đồng xây dựng hệ thống giao thông nông thôn và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí

Phát huy những kết quả đạt được, xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để sớm đưa Vĩnh Hòa đạt chuẩn xã NTM và giữ vững, nâng chất các TC.

Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Nguyễn Văn Minh cho biết: Vĩnh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào xây dựng NTM. Tập trung huy động nguồn lực, thường xuyên đề xuất kịp thời về trên đầu tư, hỗ trợ các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động nhân dân mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ, các ngành nghề truyền thống. Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện tốt các TC trên lĩnh vực phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống các tệ nạn xã hội; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Ban Chỉ đạo xã định hướng và xây dựng kế hoạch chuyên đề, hàng năm gắn với nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng chất các TC xã NTM đã đạt, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN