Xây dựng công trình khẩn cấp chống sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển

29/07/2021 - 20:51

BDK - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam vừa có quyết định về việc ban hành quyết định xây dựng các công trình khẩn cấp chống sạt lở bờ sông khu vực xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre (theo Quyết định số 1787) và chống xói lở bờ biển khu vực Cồn Lợi, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (theo Quyết định số 1788).

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh được giao quản lý, thực hiện triển khai xây dựng 2 công trình này trong năm 2021.

Đối với công trình khẩn cấp chống sạt lở bờ sông khu vực xã Nhơn Thạnh, tỉnh quyết định xây dựng mới tuyến kè chiều dài 692m; cao độ đỉnh kè +3m, cao độ vỉa hè +2,5m, cao độ rãnh thu nước +2,0m. Tổng kinh phí khoảng 75 tỷ đồng, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương cho các dự án cấp bách. Công trình này nhằm khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Bến Tre, xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre để ổn định bờ sông, nhà cửa, công trình hạ tầng, giao thông khu vực, đảm bảo cuộc sống của các hộ dân trong vùng sạt lở, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan khu vực TP. Bến Tre.

Đối với công trình khẩn cấp chống xói lở bờ biển khu vực Cồn Lợi, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, UBND tỉnh quyết định xây dựng tuyến kè ngầm giảm sóng bằng cọc bê-tông dự ứng lực dọc theo bờ với chiều dài 688,9m; cao độ đỉnh kè +1,8m; bề rộng mặt kè B=2,5m. Tổng kinh phí khoảng 35 tỷ đồng, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương cho các dự án cấp bách. Công trình nhằm kịp thời khắc phục, ứng phó với tình hình xói lở bờ biển khu vực Cồn Lợi đang diễn ra nghiêm trọng và để đảm bảo tài sản, tính mạng cho người dân trong khu vực.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN