“Tham vấn xây dựng kế hoạch quản lý và xử lý phân bùn thải bể tự hoại”

25/08/2017 - 07:46

Ngày 24-8-2017, tại Hội thảo “Tham vấn xây dựng kế hoạch quản lý và xử lý phân bùn thải bể tự hoại”, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất với phương án tổ chức, triển khai thực hiện các dự án quản lý, xử lý rác thải tại Bến Tre do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đề xuất.

Đề xuất của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, thời gian tới sẽ triển khai mô hình xử lý phân bùn thải tự hoại tại Bến Tre. Theo đó, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và Viện Công nghệ châu Á chọn thiết kế và thực hiện thí điểm tại phường Phú Khương và xã Phú Hưng (TP. Bến Tre), với nội dung cụ thể là thí điểm các phương pháp xử lý, công nghệ xử lý và mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả đầu ra để tạo nhu cầu, nâng cao nhận thức trong người dân. Nghiên cứu về tính khả thi tại TP. Bến Tre, Tổ chức xác định các giải pháp công nghệ xử lý tối ưu, cũng như lựa chọn mô hình hỗ trợ tài chính phù hợp, để dự án được diễn ra thuận lợi, xây dựng môi trường sạch đẹp và mang tính bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Lập cho rằng, dự án diễn ra trong thời gian TP. Bến Tre tập trung xây dựng thành phố văn minh đô thị, tiến tới xây dựng đô thị loại II. Đây là điều kiện tốt để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường. UBND TP. Bến Tre, các sở, ngành tỉnh, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cần phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và Viện Công nghệ châu Á sớm thống nhất, tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch quản lý và xử lý phân bùn thải bể tự hoại trong thời gian tới.

M.Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN