111 cán bộ đoàn, hội được trao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công chức năm 2022

22/09/2022 - 21:59

Trao chứng nhận cho cán bộ Đoàn, Hội.

Trao chứng nhận cho cán bộ Đoàn, Hội.

Lớp tập huấn đã trang bị những nội dung, kiến thức về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc và tôn giáo, công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên, kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội, công tác quốc tế thanh niên. Triển khai, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng gia đình trẻ, chuyển đổi số với thương mại diện tử. Đặc biệt là tổ chức đối thoại giữa Bí thư Tỉnh đoàn với cán bộ Đoàn, Hội cơ sở.

Có 111 cán bộ Đoàn, Hội được trao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức công tác năm 2022.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN