152 cán bộ hội tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ

01/10/2018 - 14:47

Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ  hội cơ sở. Ảnh: P. Tuyết

Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ  hội cơ sở. Ảnh: P. Tuyết

Ngày 1-10-2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ hội cho 152 cán bộ là Chủ tịch hội Phụ nữ (PN) cơ sở.

Trong 10 ngày học (từ ngày 1 đến 12-10-2018), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về: đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của PN trong tình hình mới; các kỹ năng về hoạt động Hội; thực hiện dân chủ cơ sở và chính sách tôn giáo cơ sở; những vấn đề về công tác PN trong tình hình mới; kỹ năng kiểm tra, giám sát ở xã và hướng dẫn giám sát, phản biện xã hội; kỹ năng lãnh đạo và giải quyết khiếu nại tố cáo; những vấn đề cơ bản về công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị xã hội; nghiệp vụ, kỹ năng công tác của Chủ tịch Hội LHPN xã; hướng dẫn một số vấn đề về công tác quản lý hội viên; kỹ năng tổ chức, vận động quần chúng tham gia các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới; kỹ năng chủ tọa và điều hành các cuộc họp của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội ở xã; kỹ năng vận động PN khởi nghiệp; một số vấn đề trong phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; phát huy vai trò của hội viên, PN tham gia góp ý, giám sát trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lớp học nhằm cung cấp, bồi dưỡng cho cán bộ hội PN cơ sở kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành. Với những kiến thức mới được cập nhật, cán bộ hội PN cơ sở sẽ cùng các cấp hội PN thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần “tăng tốc”.

Kết thúc khóa học, các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ hội.

P. Tuyết

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN