Ba Tri mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26-12

23/12/2019 - 13:12

BDK.VN - Sáng 23-12-2019, Trung tâm Y tế huyện Ba Tri tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26-12.

Diễu hành tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân số.

Diễu hành tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân số.

Hiện nay, tổng tỷ suất sinh của huyện là 1,3 con. Tỷ số giới tính khi sinh 109 trẻ em trai/100 trẻ em gái năm. Quy mô gia đình ít con đã trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội. Dịch vụ dân số và kế hoạch gia đình được mở rộng, chất lượng ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, công tác dân số của huyện cũng còn một số hạn chế, như: Mức sinh đang giảm thấp, còn 0,95 con. Một vài địa phương còn sự chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh khá cao. Công tác khám sức khỏe trước khi kết hôn để tầm soát bệnh chưa được giới trẻ quan tâm. Tỷ lệ cập vợ chồng sinh con thứ 3 cao, khả năng thuyết phục các cặp vợ chồng có điều kiện sinh đủ 2 con chưa cao.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phạm Văn Em nhấn mạnh: Để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, từng bước nâng cao chất lượng công tác dân số trên địa bàn, trong thời gian tới huyện Ba Tri tập trung triển khai Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các đề án, chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác dân số của tỉnh theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự tham gia của các ngành, đoàn thể, coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; giảm trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ béo phì, phát triển tầm vóc, thể lực. Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đáp ứng nhu cầu của người dân. Chú trọng tuyên truyền các nội dung về sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên, tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở.

Ngay sau lễ mít-tinh, đại biểu tiến hành diễu hành trên một số tuyến đường nội ô Thị trấn Ba Tri tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân số.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN